Bilans unijnych negocjacji

Podczas dzisiejszej konferencji w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu dokonano bilansu negocjacji poprzedzających członkostwo Polski w Unii Europejskiej
Główny negocjator minister Jan Truszczyński przedstawił skutki akcesji Polski do europejskiej Piętnastki skupiając się na korzyściach jakie odniosą polscy przedsiębiorcy po 1 maja 2004 roku. Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski omówił stan przygotowań regionu do przyjęcia i wykorzystania poakcesyjnych funduszy strukturalnych. Zaprezentował także, zawarte w Zintegrowanym Programie Operacyjnym Rozwoju Regionalnego, priorytety podziału środków które Województwo Śląskie otrzyma w latach 2004–2006. Kwota 270,641 mln euro zostanie wykorzystana na rozbudowę i modernizację infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności regionu (135,32 mln euro), wzmocnienie regionalnych zasobów ludzkich (54,13 mln euro) oraz rozwój lokalny (81,19 mln euro). Marszałek wskazał na potrzebę zachowania dbałości o jakość projektów oraz konieczność bezzwłocznego ich przygotowania. „Warto już dziś podjąć konkretne działania bowiem w pierwszym okresie poprzedzającym akcesję w dostępie do unijnych pieniędzy obowiązywać będzie zasada – kto pierwszy ten lepszy. Największa też będzie pula środków do podziału” – podsumował Michał Czarski. Po wystąpieniach Ministra Truszczyńskiego i Marszałka Czarskiego wywiązała się dyskusja z udziałem reprezentantów sektora małych i średnich przedsiębiorstw, przedstawicieli samorządu gospodarczego oraz instytucji związanych z biznesem. Organizatorem konferencji pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego była Agencja Rozwoju Lokalnego w Sosnowcu. W spotkaniu uczestniczyli Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski, Prezes ARL Jan Szot oraz Wiceprezydent Sosnowca Witold Klepacz.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Na pierwszym planie główny negocjator przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, Minister Jan Truszczyński  Spotkanie prowadził Prezes Agencji Rozwoju Lokalnego Jan Szot  Konferencji w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu