Nowe technologie wsparciem dla rozwoju regionu

W hotelu Novotel Rondo w Katowicach odbyło się forum dyskusyjne "Nowe technologie a gospodarczy rozwój regionu"
Spotkanie zorganizowane przez redakcję czasopisma Businessman Magazine zgromadziło przedstawicieli regionalnych kręgów gospodarczych oraz lokalnych samorządowców. Dyskutowano o roli nowych technologii w procesie dostosowania gospodarki do standardów Unii Europejskiej. Uczestnicy debaty prezentowali osobiste wizje koniecznych przekształceń na przykładach reprezentowanych przez siebie firm i instytucji. Podczas multimedialnej prezentacji gospodarczej i społecznej strategii rozwoju Województwa Śląskiego Marszałek Michał Czarski przypomniał programy oraz projekty, na których opiera się strategia rozwoju województwa śląskiego w latach 2000 – 2015. Marszałek przedstawił także kierunki wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych (2004 – 2006), w ramach których możliwe będzie finansowanie postępu technologicznego w naszym regionie. "Wprowadzanie nowych technologii to nie tylko wymóg cywilizacyjnego awansu. To także zadanie, które musimy realizować by sprostać standardom Unii Europejskiej"- stwierdził Marszałek - "Nowe technologie pomogą nam zmieniać gospodarczą tożsamość regionu i otworzą drogę do rozwiązań alternatywnych wobec tradycyjnych gałęzi przemysłu, z węglem i stalą na czele".