Przykładny pracodawca

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie wyróżniony w konkursie "Pracodawca Przyjazny Pracownikowi" 

Uroczystość wręczenia certyfikatów odbyła się 30 stycznia w Belwederze. Wśród 22 pracodawców z całego kraju znalazł się też jednostka ochrony zdrowia samorządu Województwa Śląskiego.

Patronat nad konkursem „Pracodawca Przyjazny Pracownikowi" objął Prezydent RP. Jak mówił Bronisław Komorowski po wręczeniu nagród, relacje między pracodawcami a pracownikami są różne i nie należą do łatwych. „Tym większa jest zasługa osób, instytucji i zakładów pracy, które potrafią sobie radzić z tymi relacjami w sposób dobry i wzorcowy. To znaczy taki, gdzie można powiedzieć, że jest dominujące zrozumienie wspólnoty sprawy, wspólnoty myślenia o zakładzie pracy, a w ramach tego także o pracownikach. To jest ważne, aby tego rodzaju postawy nagradzać" - podkreślił prezydent.

Pracowawcy zostali nagrodzeni m.in. za przestrzeganie prawa pracy, przepisów BHP oraz współpracę ze związkami zawodowymi. Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy, a o wyborze laureatów decyduje Komisja Certyfikacyjna.

W imieniu Wojewódzkiego Zakładu Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie certyfikat odebrała dyrektor Małgorzata Lemańska.

Małgorzata Lemańska jest lekarzem specjalistą II stopnia w zakresie rehabilitacji medycznej i specjalistą I stopnia w zakresie pediatrii. Zakładem kieruje od 12 lat.

W Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie rocznie leczy się  prawie 100 tys. pacjentów, w tym blisko 4 tys. spoza województwa śląskiego. Zakład zatrudnia 98 osób.

W uznaniu osiągnięć w leczeniu schorzeń pediatrycznych i rehabilitacji dzieci Sejmik Województwa Śląskiego w 2010 roku nadał Wojewódzkiemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie Złotą Odznakę Honorową na Zasługi dla Województwa Śląskiego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.