Made in Śląsk

Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach zainaugurowano projekt utworzenia „Klastra Przemysłów Kreatywnych i Kulturalnych"

Przygotowania do projektu rozpoczęto juz w styczniu br. Projekt planowany jest na 18 miesięcy, jego zakończenie powinno nastąpić z końcem czerwca 2014. Celem tego długofalowego przedsięwzięcia jest stworzenie stabilnego „klastra przemysłów kreatywnych i kulturalnych Made In Śląsk".

Do kreatywnych gałęzi przemysłu według klasyfikacji UE zaliczyć można takie dziedziny jak: reklama, architektura, rynek sztuki i antyków, rękodzieło, design (w tym komunikacja wizualna), moda, film, video, fotografia, oprogramowanie, gry komputerowe i elektroniczne publikacje, muzyka, sztuki wizualne, prasa i książki i telewizja.

Do uczestnictwa w projekcie „Made in Śląsk" swój akces zgłosiło już ponad 20 lokalnych firm z branży kreatywnej. Najważniejsze działania przedsięwzięcia to promocja przemysłu kreatywnego na różnych poziomach (począwszy od edukacji w szkołach - np. prezentując ścieżkę kariery w tej dziedzinie, aż do promocji skierowanej do przedsiębiorstw, które mogłyby korzystać z usług firm z branży kreatywnej i kulturalnej), konsultacje dla uczestników klastra, audyt firm spoza branży „przemysłów kulturalnych i kreatywnych", inicjowanie powiązań pomiędzy instytucjami badawczo-rozwojowymi a firmami, studium wykonalności centrum kreatywnego „Fabryka Kreatywności" (zbadanie korzyści płynących z możliwości uczynienia z Gliwic znaczącego na mapie Polski skupiska firmy tego sektora, gdzie mogłyby one ze sobą współpracować, uczyć się od siebie oraz wzajemnie się inspirować), a także stworzenie marki „Made in Śląsk".

Klastry stanowią strategiczny wybór na drodze do ożywienia gospodarczego, wzrostu zatrudnienia oraz spójności społecznej. Natomiast „klaster przemysłów kreatywnych i kulturalnych" ma szansę stać się atrakcyjnym ośrodkiem i przyciągnąć kolejne przedsięwzięcia, co wpłynie pozytywnie na postrzeganie jego lokalizacji i otoczenia, np. dzielnicy lub miasta.

Liderem projektu o wartości ponad 664 tys. zł jest Stowarzyszenie Animatorów Wszechstronnego Rozwoju Młodzieży. Partnerami instytucjonalnymi w projekcie są Politechnika Śląska w Gliwicach, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Agencja Rozwoju Lokalnego, oraz Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN.

Projekt otrzymał dofinansowanie (564 678,67 zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Więcej na stronie madeinslask.pl