Czwarta debata regionalna "Europie Tak"

22 maja br. w Bibliotece Śląskiej odbyła się IV debata regionalna "Europie Tak"
Spotkanie było częścią cyklu debat "Kobiety w Unii Europejskiej". W czasie spotkania dyskutowano m.in. na temat europejskich szans dla samorządu lokalnego i regionalnego, korzyści wynikających z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej oraz wpływu akcesji na życie kobiet. Zastanawiano się także nad możliwościami stojącymi przed młodzieżą oraz wpływem integracji na kulturę i naukę. W spotkaniu wzięli udział Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz, Przewodniczący Sejmiku Zbigniew Wieczorek oraz Senator Krystyna Doktorowicz.