Rozpoczęły się Targi Pracy i Edukacji

W Zabrzu odbyły się Targi Pracy i Edukacji w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie". Kolej na Częstochowę, Bielsko-Białą i Rybnik

Targi Pracy i Edukacji organizowane są w czterech subregionach województwa śląskiego. Wydarzenie zainaugurowano w miniony piątek w Zabrzu. W imprezie uczestniczyło kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych i ponadminazjalnych oraz 50 wystawców, wśród których przeważali pracodawcy, ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz uczelnie wyższe.

„Zachęcam do korzystania ze wsparcia, jakie oferuje projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie". Z radością informuję, że w samym tylko subregionie centralnym w projekcie uczestniczyć będzie prawie 7 tysięcy osób kształcących się w 130 zasadniczych szkołach zawodowych i technikach. Wszystkim odwiedzającym życzę owocnych, efektywnych poszukiwań" - powiedziała Barbara Szafir, zastępca Dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego podczas otwarcia targów.

Kolejne wydarzenia w tym cyklu, skierowane do pozostałych subregionów województwa, odbędą się w godzinach od 10.00 do 14.00:

 • 9 kwietnia 2013 r. w Częstochowie - w Akademickim Centrum Kultury i Sportu, Al. Armii Krajowej 23/25,
 • 12 kwietnia 2013 r. w Bielsku-Białej - w Hotelu Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220,
 • 24 kwietnia 2013 r. w Rybniku - w Hali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. św. Józefa 30.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży kończącej naukę w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, wchodzącej na rynek pracy, a także uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli. Celem targów jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, a także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

W programie Targów, poza prezentacją ofert pracy oraz oferty edukacyjnej szkół, znalazły się m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, a także warsztaty tematyczne dla młodzieży poświęcone kreowaniu swojego wizerunku w mediach społecznościowych oraz oczekiwaniom pracodawców stawianym przyszłym pracownikom. Atrakcją Targów jest również możliwość wykonania na specjalnym stanowisku zdjęcia oraz przygotowania z jego wykorzystaniem profesjonalnego CV.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.