Targi Pracy i Edukacji w Bielsku-Białej i Rybniku

W miniony wtorek w  Częstochowie, a wcześniej w Zabrzu odbyły się Targi Pracy i Edukacji w ramach projektu „Mam zawód - mam pracę w regionie". Teraz czas na Bielsko-Białą i Rybnik

Wydarzenia odbędą się w godzinach od 10.00 do 14.00:

  • 12 kwietnia 2013 r. w Bielsku-Białej - w Hotelu Dębowiec, Al. Armii Krajowej 220,
  • 24 kwietnia 2013 r. w Rybniku - w Hali Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, ul. św. Józefa 30.

Przedsięwzięcie skierowane jest przede wszystkim do młodzieży kończącej naukę w ponadgimnazjalnych szkołach zawodowych, wchodzącej na rynek pracy, a także uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców oraz nauczycieli. Celem targów jest zapoznanie młodzieży z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych, wyższych uczelni, a także umożliwienie bezpośredniego kontaktu z pracodawcami.

W programie Targów, poza prezentacją ofert pracy oraz oferty edukacyjnej szkół, znalazły się m.in. konsultacje z doradcą zawodowym, a także warsztaty tematyczne dla młodzieży poświęcone kreowaniu swojego wizerunku w mediach społecznościowych oraz oczekiwaniom pracodawców stawianym przyszłym pracownikom. Atrakcją Targów jest również możliwość wykonania na specjalnym stanowisku zdjęcia oraz przygotowania z jego wykorzystaniem profesjonalnego CV.

Targi Pracy i Edukacji organizowane są w czterech subregionach województwa śląskiego. Zarówno w Zabrzu, jak i w Częstochowie w imprezie uczestniczyło kilkuset uczniów szkół gimnazjalnych i ponadminazjalnych oraz 50 wystawców, wśród których przeważali pracodawcy, ponadgimnazjalne szkoły zawodowe oraz uczelnie wyższe. Częstochowskie targi obfitowały w wiele atrakcji, które przygotowała młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych. Oprócz pokazów umiejętności praktycznych, m.in. carvingu, fryzjerstwa czy manicure, w programie targów znalazły się również prezentacje technik samoobrony, a także występy artystyczne.


Projekt „Mam zawód - mam pracę w regionie" to projekt systemowy realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 (Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego) przez Samorząd Województwa Śląskiego, Śląskiego Kuratora Oświaty oraz 30 powiatów i miast na prawach powiatu z województwa.

Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności, jakości oraz prestiżu szkół oraz placówek kształcenia zawodowego w województwie śląskim. W projekcie uczestniczą uczniowie zasadniczych szkół zawodowych oraz techników z 258 szkół. Całkowita wartość projektu przekracza 72 mln zł, z których prawie 61 mln pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.