Konkurs na dyrektora Teatru Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca wykształcenie wyższe, co najmniej 10–letni staż pracy w instytucjach artystycznych oraz znajomość zasad finansowych instytucji kultury. Preferowani będą kandydaci legitymujący się praktyką w zawodach artystycznych, znajomością języków obcych oraz predyspozycjami menedżerskimi. Zainteresowani mogą składać swoje oferty do 17 czerwca br. w Wydziale Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, pokój 481, tel. +48 (32) 256 24 38. Z kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy indywidualne.