Spadek bezrobocia

W kwietniu liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 5 tys. osób
W dniu dzisiejszym w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia. Obradom przewodniczył Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski. W czasie posiedzenia przedstawiono aktualną sytuację na wojewódzkim rynku pracy. Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy na koniec kwietnia wynosiła 339,4 tys. osób. Po raz kolejny odnotowano spadek stanu bezrobocia rejestrowanego. W stosunku do marca br. liczba bezrobotnych spadła o 5 tys. osób. Obniżenie poziomu bezrobocia było spowodowane przede wszystkim dużą liczbą tzw. odpływu z bezrobocia. Z kartotek urzędów pracy wyrejestrowano 25,3 tys. osób. Stanowi to najwyższy poziom od sześciu miesięcy. Wzrosła także liczba ofert zatrudnienia będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy. Pracodawcy zgłosili 5,5 tys. ofert zatrudnienia. Prawie połowa z nich to propozycje zatrudnienia dotowanego ze środków Funduszu Pracy. Pozytywnie ocenić należy fakt, że 11, 3 tys. bezrobotnych znalazło pracę. Jest to najwyższe notowanie od momentu utworzenia Województwa Śląskiego. W kwietniu prace interwencyjne i roboty publiczne podjęło 1 tys. osób. Staże i szkolenia rozpoczęło 1,8 tys osób. W tej liczbie większość- 61% stanowiła młodzież w wieku 18-24 lat. Na koniec marca stopa bezrobocia w regionie była niższa od ogólnopolskiej. Wynosiła ona 17,2% przy średniej krajowej 18,7%. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Siemianowicach Śląskich- 29,9%. W najlepszej sytuacji są Katowice, gdzie odsetek bezrobotnych wynosi 8,6%. W posiedzeniu Rady Zatrudnienia udział wziął m.in. Członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz oraz dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy Tomasz Górski.