Oświadczenie Marszałka Województwa Śląskiego

Europie powiedzieliśmy TAK
Szanowni Państwo, Sięganie po wielkie słowa i patetyczne określenia, w których przywołuje się wspólne dobro narodu i losy Ojczyzny powołując się na patriotyczną postawę oraz troskę o przyszłość kolejnych pokoleń, w dzisiejszej rzeczywistości wymaga rozwagi i namysłu. Posługiwanie się takimi sformułowaniami nadal kojarzy się z niezbyt odległą historią Polski kiedy słów „ojczyzna” i „patriotyzm” nadużywano pomijając powszechne, społeczne przyzwolenie na wykorzystanie ich doniosłej wagi. W demokratycznym i niepodległym kraju posługiwanie się takimi słowami to praktyka zarezerwowana dla sytuacji wyjątkowych. Właśnie w takiej sytuacji Polska znalazła się wczoraj. Jestem dumny i szczęśliwy z wyniku egzaminu z obywatelskiej odpowiedzialności, patriotyzmu oraz europejskiej dojrzałości, który wczoraj mieszkańcy Województwa Śląskiego zdali celująco. Mimo niepewności o najbliższą przyszłość, zatroskani bezrobociem i trudną sytuacją materialną wielu rodzin, dręczeni mankamentami funkcjonowania służby zdrowia, transportu publicznego, oświaty oraz innych elementów naszej codzienności potrafiliśmy wznieść się na tyle wysoko, by dostrzec odległe lecz realne korzyści, szanse i nadzieje płynące z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Podejmując decyzję o naszej wspólnej, europejskiej przyszłości wykazaliśmy mądrość, intuicję oraz troskę o losy naszych dzieci i wnuków. Sięgnęliśmy po pomocną dłoń Europy, która poprowadzi nas drogą cywilizacyjnego, gospodarczego i kulturalnego postępu. Uzyskaliśmy dostęp do wielomiliardowych środków, które pomogą nam stworzyć nowe miejsca pracy dla mieszkańców regionu, umożliwią restrukturyzację i unowocześnienie naszej gospodarki oraz sprawią, iż nasza mała ojczyzna stanie się regionem uwolnionym od ekologicznych zagrożeń, przyjaznym dla mieszkańców i atrakcyjnym dla turystów. Szanowni Państwo, Wczoraj wybraliśmy to, co lepsze dla Polski i dla mieszkańców naszego regionu. W imieniu Samorządu Województwa Śląskiego pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli udział w referendum, w tym także przeciwnikom naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Mam nadzieję, że wczorajszy głos przeciwny nie odsuwa ich od życia publicznego, w którym musi być miejsce na polemikę, twórczą dyskusję i światopoglądowy pluralizm. Szanowni Państwo, Drzwi do Europy stoją przed nami otworem. Serdecznie gratuluję Państwu współudziału w ich otwarciu. Michał Czarski Marszałek Województwa Śląskiego