Konferencja - Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki

Jak wykorzystać zabytki techniki?
Rozwiązania i doświadczenia w tej dziedzinie przedstawią uczestnicy ogólnopolskiej konferencji w Górnośląskim Centrum Kultury. Muzealnicy, konserwatorzy zabytków, przedstawiciele branży turystycznej oraz przedstawiciele samorządów sformułują propozycje skutecznych form promocji polskiego dziedzictwa przemysłowego. Wnioski z konferencji posłużą Polskiej Organizacji Turystycznej do przygotowania promocyjnej strategii zabytków techniki. Z uwagi na liczną obecność industrialnych zabytków w naszym regionie, problematyka rozwoju i promocji turystyki przemysłowej w Województwie Śląskim będzie podczas konferencji szczególnie eksponowana. "W dobie radykalnych przemian gospodarczych ważą się losy wielu zakładów przemysłowych, które swymi początkami sięgają nawet końca XVIII w. Likwidacja takich zakładów niejednokrotnie wiąże się z dewastacją zabytkowych obiektów przemysłowych stanowiących cenny element historycznego krajobrazu regionu. Szansą na ich uratowanie jest wykorzystanie ich walorów turystycznych" mówi Ewa Mackiewicz ze Śląskiego Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Zdaniem Ewy Mackiewicz na terenie Województwa Śląskiego istnieje ok. 20 placówek muzealnych, które mogłyby zająć się promocją turystyki przemysłowej. Konferencji towarzyszyć będą dwie wystawy fotograficzne. „Śląska Riwiera” została przygotowana została przez Arkadiusza Golę, fotoreportera Dziennika Zachodniego. Prezentowane są na niej zdjęcia wykonane w 2002 roku na hałdach Zabrza, Świętochłowic i Rudy Śląskiej. Fotografie ukazują ludzi wypoczywających, łowiących ryby i kąpiących się w gliniankach pomiędzy hałdami. Wystawa Wiesław Stępnia prezentuje lotnicze zdjęcia zabytkowych obiektów i zespołów przemysłowych z obszaru całej Polski. Konferencja "Wykorzystanie dziedzictwa przemysłowego dla potrzeb turystyki"
Górnośląskie Centrum Kultury - Katowice, Plac Sejmu Śląskiego 2 17 czerwca 2003, godz. 10.00 - 15.30
Organizatorzy:
  • Zarząd Województwa Śląskiego
  • Polska Organizacja Turystyczna
  • Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego
Załączniki
Program konferencji