Rozpoczęto cykl warsztatów na temat polityki miejskiej

Wicemarszałek Województwa Śląskiego Sergiusz Karpiński otworzył cykl warsztatów szkoleniowych „Opracowanie i wdrożenie programów rewitalizacji obszarów problemowych w miastach. Polityka miejska”.
Warsztaty zostały zorganizowane przez Zarząd Województwa Śląskiego, region Nord-Pas de Calais, Stowarzyszenie Francja Polska dla Europy oraz Stowarzyszenie Forum Rewitalizacji. Cykl szkoleń skierowany jest do służb pomocy społecznej. Jego celem jest przekazanie uczestnikom umiejętności w zakresie opracowania i wdrożenia lokalnych programów rewitalizacji dawnych dzielnic mieszkaniowych, restrukturyzacji obszarów poprzemysłowych oraz programów „humanizacji” osiedli mieszkaniowych, tzw. ”blokowisk”, w kontekście włączania osób i grup podlegających marginalizacji. Pierwsze szkolenie poświęcone było przedstawieniu zadań polityki społecznej, która powinna zmierzać do zaspokajania potrzeb obywateli na poziomie możliwym do zrealizowania w ramach zrównoważonego rozwoju społeczno – gospodarczego regionu. W takie ujęcie polityki społecznej wpisuje się rewitalizacja obszarów problemowych. Dotyczy ona bowiem kompleksowych programów, obejmujących nie tylko działania techniczne i gospodarcze, ale również społeczne, mające na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu określonych osób i grup społecznych. Kolejne jedenaście sesji szkoleniowych realizowanych będzie przez ekspertów polskich oraz francuskich.