Wokół problemów komunikacji pasażerskiej

O rozwiązaniu sytuacji kryzysowej w komunikacji pasażerskiej w aglomeracji katowickiej dyskutowali dzisiaj członkowie Zespołu Roboczego ds. Komunikacji Zbiorowej powołanego przez Wojewodę Lechosława Jarzębskiego
Głównym elementem dyskusji były problemy funkcjonowania przedsiębiorstw komunikacji miejskiej w Katowicach i Sosnowcu oraz przedsiębiorstwa Tramwaje Śląskie S.A.. Przewodniczący zespołu, Członek Zarządu Województwa Śląskiego Wiesław Maras przedstawił sytuację finansową w tych przedsiębiorstwach. W 2002 roku PKM w Sosnowcu osiągnęło zysk w wysokości 1,6 mln zł. PKM Katowice wypracował 189,6 tys. zł zysku. Dla Tramwajów Śląskich miniony rok zamknął się stratą w wysokości 15,3 mln zł. Zdaniem Wiesława Marasa jedną z przyczyn takiego deficytu jest dublowanie linii tramwajowych przez autobusy, zmniejszenie liczby przewozów oraz zamrożenie kosztów stałych. Przewodniczący Maras poinformował także, iż Zarząd Województwa przekazał Zarządowi KZK GOP 4,4 mln zł zaliczki na integrację komunikacji. Z tej kwoty KZK rozliczyło dopiero 2 mln zł. Powstaje zatem wątpliwość, czy KZK GOP należycie i w całości zrealizuje przekazane mu środki. Zdaniem Krzysztofa Leśniaka (Śląsko - Dąbrowski Zarząd Regionu NSZZ "Solidarność") na złą kondycję finansową PKT wpływają niskie dopłaty z gmin w przeliczeniu na tzw. wozokilometr. Obecnie stawka ta wynosi 3,5 zł. Krzysztof Leśniak postulował także powierzenie rządowi oraz Samorządowi Regionu współfinansowania przewozów tramwajowych. Innym rozwiązaniem, mogącym przynieść doraźną poprawę sytuacji w komunikacji może być doraźna rezygnacja samorządów lokalnych z niektórych inwestycji drogowych oraz przesunięcie środków na dotowanie komunikacji. Ta propozycja znalazła poparcie Radosława Barana –Prezydenta Będzina. Pozwoli to na pozyskanie brakujących 20 mln zł. Uczestnicy spotkania postulowali także wzmocnienie kontroli biletów nagminnie nie kasowanych przez pasażerów. Pozwoliłoby to na wyegzekwowanie dodatkowych 4 mln zł. Sekretarz Miasta Sosnowca Michał Kondek przekonywał, że konieczne jest wprowadzenie oszczędności w finansowaniu działalności KZK GOP. Zła sytuacja KZK ma negatywny wpływ na funkcjonowanie PKM Sosnowiec. Związek ogranicza jego usługi przewozowe egzekwując składkę członkowską na dotychczasowym poziomie. Uczestnicy spotkania podkreślali konieczność stworzenia kompleksowego systemu transportu publicznego w aglomeracji. Ryszard Łukowski – Wiceprezydent Sosnowca uważa, że pierwszym krokiem do zmian powinno być określenie który rodzaj transportu jest priorytetowy dla rozwoju komunikacji pasażerskiej – autobusy, tramwaje czy koleje regionalne. Dopiero potem można rozbudowywać infrastrukturę oraz integrować system komunikacji. Następne spotkanie Komisji odbędzie się 23 czerwca.