Delegacja Landtagu Północnej Nadrenii–Westfalii

W dniu dzisiejszym członek Zarządu Województwa Śląskiego Marian Jarosz spotkał się z delegacją Komisji na rzecz Polityki Europy i Jednego Świata Landtagu Północnej Nadrenii–Westfalii
Deputowanym z SPD, CDU i FDP przewodniczyła Ute Koczy z partii „Die Grünen”. W spotkaniu udział wziął także Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek, Wiceprzewodnicząca Małgorzata Ochęduszko–Ludwik oraz Konsul Niemiec we Wrocławiu Horst Sifferin. Tematem rozmów była współpraca gospodarcza Województwa Śląskiego i Północnej Nadrenii–Westfalii. Marian Jarosz przedstawił perspektywy wykorzystania środków europejskich jakie trafią do Województwa Śląskiego po przystąpieniu do UE. Rozmawiano także o wynikach referendum europejskiego w Polsce. Delegaci przedstawili podpisaną przez deputowanych wszystkich frakcji zasiadających w Landtagu rezolucję nt. rozwoju stosunków między Północną Nadrenią–Westaflią a Polską. Podkreślono w niej szczególne możliwości i szanse wynikające ze współpracy z Województwem Śląskim dla wspólnej przyszłości Europy. Spotkanie było częścią wizyty deputowanych Landtagu w Polsce. W Województwie Śląskim zwiedzili oni także terminal przeładunkowy w Sławkowie oraz zapoznali się z działalnością niemieckiej spółki RAG w Mysłowicach.