III Forum Rolnicze Województwa Śląskiego

Forum odbędzie się w sali konferencyjnej Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Mikołowie–Śmiłowicach (ul. Gliwicka 85) w dniu 28 czerwca 2003
Forum będzie częścią " Dni Otwartych Drzwi" – dorocznej imprezy o charakterze edukacyjnym, wystawienniczym, rozrywkowym i handlowym. W czasie spotkania przewidziano m.in. dyskusje nt. agroturystyki Podbeskidzia, możliwości pozyskania środków finansowych w rolnictwie po akcesji do Unii Europejskiej oraz realizacji ustawy o regulacji rynku mleka. W Forum udział weźmie m. in. Wicemarszałek Województwa Śląskiego Jan Grela oraz Wicewojewoda Śląski Andrzej Waliszewski. Na spotkanie zaproszenie zostali samorządowcy, przedstawiciele organizacji rolniczych, ośrodków doradztwa rolniczego oraz Radni Sejmiku Województwa Śląskiego. Patronat nad III Forum Rolniczym objął Marszałek Województwa Śląskiego.
Załączniki
Szczegółowy program III Forum Rolniczego Województwa Śląskiego