Konkurs na dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Biura Regionalnego Województwa Śląskiego w Brukseli
Do konkursu może przystąpić osoba posiadająca obywatelstwo polskie, wykształcenie wyższe magisterskie, znajomość języka angielskiego i francuskiego. Wskazana jest także znajomość instytucji unijnych oraz problematyki Województwa Śląskiego. Preferowani będą kandydaci charakteryzujący się samodzielnością, dyspozycyjnością, komunikatywnością, umiejętnością kierowania zespołem, zdolnościami analitycznymi oraz umiejętnością wystąpień publicznych. Niezbędna jest znajomość podstaw ustrojowych funkcjonowania państwa, zwłaszcza przepisów dotyczących administracji publicznej, znajomość ustawy o finansach publicznych oraz przepisów regulujących zasady organizacji i funkcjonowania wojewódzkich jednostek budżetowych. Dodatkowym atutem będzie wykształcenie prawnicze, administracyjne lub z zakresu stosunków międzynarodowych, staż pracy w polskiej administracji publicznej oraz w instytucjach wspólnotowych. Dokumenty z dopiskiem na kopercie "Konkurs na dyrektora BRWS w Brukseli" należy składać w terminie do 11 lipca 2003 do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (40–037 Katowice, ul. Ligonia 46, pokój 368, decyduje data stempla polskiego urzędu pocztowego). Z wybranymi kandydatami przeprowadzone zostaną rozmowy kwalifikacyjne. Pytania dotyczące procedury konkursowej prosimy kierować do Wydziału Współpracy Międzynarodowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (Cezary Błaszczyk, tel.: +48(32)2078574, e–mail: cblaszczyk@silesia-region.pl). Szczegółowe informacje zamieszczono na stronie internetowej Województwa Śląskiego.
Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie