Stypendia dla uczniów i studentów

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił doroczny konkurs na stypendia dla szczególnie uzdolnionych uczniów oraz studentów, których zainteresowania wykraczają ponad program szkolny
Kandydaci powinni legitymować się znaczącymi osiągnięciami artystycznymi, naukowymi lub sportowymi. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 25 lat. Finansowe wsparcie jest przeznaczone na rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz wspomaganie możliwości zastosowania zdobytej wiedzy w praktyce. Kandydatów mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy, rady pedagogiczne, rektorzy bądź stowarzyszenia. Zgodnie z regulaminem wnioski mogą także składać sami kandydaci. Fundusz stypendialny ustalono na poziomie 64 tys zł. Liczba stypendystów oraz wysokość indywidualnych stypendiów zostanie ustalona przez Zarząd Województwa Śląskiego. W ubiegłorocznej edycji konkursu wpłynęło 68 wniosków. Stypendia na łączną kwotę 50 tys. zł brutto przyznano 10 uczniom oraz 10 studentom. W czasie szkolnych wakacji ogłoszenia o konkursie będą ukazywać się na łamach prasy regionalnej co tydzień. Wnioski o przyznanie stypendium można składać w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego, ul. Ligonia 46, 40–037 Katowice, tel. +48(32) 20 78 487, w terminie do 31 sierpnia 2003. Rozpatrzeniem wniosków zajmie się komisja powołana przez Zarząd Województwa.
Załączniki
Regulamin konkursu
Wniosek - rtf (25kb)
Wniosek - pdf (73kb) 


tagi: