Turystyka w Województwie Śląskim

W Sali Sejmu Śląskiego odbyły się pierwsze warsztaty dotyczące „Strategii rozwoju turystyki w województwie śląskim”
Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski oraz Wojewoda Śląski Lechosław Jarzębski inaugurując spotkanie przedstawicieli gmin, które w rozwoju sektora turystycznego upatrują szansę na lokalny rozwój, pobudzenie koniunktury oraz powstanie nowych miejsc pracy, podkreślili nadal niedocenianą rolę turystyki jako ważnego i obiecującego elementu gospodarczej tożsamości regionu. Marszałek Czarski przypomniał ogólne założenia polityki samorządu wojewódzkiego w dziedzinie turystyki i namawiał do tworzenia śmiałych projektów turystycznych, zgodnych z Narodową Strategią Rozwoju Turystyki a także Strategią Rozwoju Województwa Śląskiego, w której akcentuje się konieczność wzmocnienia turystycznej atrakcyjności województwa śląskiego zarówno w skali kraju jak i wobec turystów zagranicznych. Marszałek wskazał główne źródła finansowania rozwoju turystyki i rekomendował korzystanie ze wsparcia przedsięwzięć turystycznych w oparciu o założenia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 – 2006. Wojewoda Lechosław Jarzębski podkreślił konieczność zerwania ze stereotypowym postrzeganiem naszego regionu przez krajowych i zagranicznych turystów. Śląsk musi przestać kojarzyć się wyłącznie z górnictwem i przemysłem ciężkim. „Trzeba zmienić wizerunek województwa i popularyzować jego walory turystyczne” – apelował wojewoda. Województwo Śląskie należy promować jako region przyjazny dla środowiska, sprzyjający rekreacji w plenerze oraz atrakcyjny dla organizatorów i beneficjentów nowatorskich projektów turystycznych. Obaj mówcy podali przykłady niedocenianych atrakcji turystycznych w naszym regionie i wskazywali na potrzebę rozwijania alternatywnych kategorii turystyki ze szczególnym uwzględnieniem turystyki przemysłowej. Zabytkowa architektura przemysłowa, stare maszyny, wycofane z eksploatacji pojazdy (tramwaje, parowozy), nieczynne kopalnie i huty to atrakcje stanowiące obiekt zainteresowania dla wielu zagranicznych turystów, których znudziły już tradycyjne formy spędzania wolnego czasu. Duży potencjał kryją w sobie mniej uczęszczane rejony Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, gdzie można rozwijać nie tylko infrastrukturę narciarską ale także eksploatować źródła termalne i inne, dostępne przez cały rok turystyczne atrakcje. Zarząd województwa śląskiego we współpracy z Górnośląską Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach przygotowuje „Strategię Rozwoju Turystyki w województwie śląskim” na lata 2004-2013. Ważnym elementem strategii będzie opracowany w roku 2002 przez wojewodę Lechosława Jarzębskiego „Program rozwoju turystyki i rekreacji w województwie śląskim”. Twórcy strategii liczą na aktywne wsparcie w postaci projektów składanych przez lokalne samorządy, organizacje turystyczne oraz inne jednostki wyspecjalizowane tworzeniu i świadczeniu usług turystycznych. Prowadzący warsztaty prof. Tadeusz Burzyński z Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach przedstawił 10 tez rozwoju turystyki w województwie śląskim oraz apelował o tworzenie jak największej ilości „produktów turystycznych” w oparciu o lokalny potencjał. Lokalne społeczności, dla których zwykłą codziennością jest życie w malowniczej scenerii gór, lasów, jezior czy rzek bądź w sąsiedztwie zabytków wywodzących się z dalszej lub całkiem bliskiej przeszłości często nie zdają sobie sprawy, iż obcują z potencjalnym „produktem turystycznym”, który może stać się nowym miejscem pracy i pobudzić rozwój lokalnej gospodarki. Zdaniem prof. Burzyńskiego stworzenie i wdrożenie „Strategii Rozwoju Turystyki” znacząco wpłynie w województwie śląskim na rozwój wielu dziedzin życia gospodarczego, zwłaszcza w sektorze usług czasu wolnego. Wśród materiałów wręczonych uczestnikom warsztatów szczególnym zainteresowaniem cieszyła się instrukcja: „Jak przygotować projekty turystyczne do finansowania z funduszy europejskich”.
Załączniki
10 tez rozwoju turystyki
Program warsztatów