Wybrano władze stowarzyszenia Śląski Ogród Botaniczny

Podczas I Walnego Zgromadzenia Śląskiego Związku Stowarzyszeń - Śląski Ogród Botaniczny wybrano statutowe władze stowarzyszenia
Prezesem został wicemarszałek województwa śląskiego Jan Grela, który będzie kierował pracami siedmioosobowego zarządu. W jego składzie znaleźli się: wiceprezesi: Marek Balcer (Burmistrz Mikołowa), Wiesław Włoch (Towarzystwo na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego), sekretarz: Paweł Kojs (Polska Akademia Nauk), skarbnik: Tadeusz Kornacki (przedstawiciel miasta Mikołów), członkowie: Jan Duda (Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej), Mirosław Nowak (Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Katowicach), Waldemar Szendera (Uniwersytet Śląski). Wybrano również Komisję Rewizyjną, której pracami będzie kierował przewodniczący Henryk Jaroszek (Starosta Mikołowski), członkami są: Arkadiusz Samojedny (Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej ALFA), Hubert Kretek (przedstawiciel miasta Racibórz). Stowarzyszenie pragnie doprowadzić do utworzenia ogrodu z rzadkimi okazami flory na obszarze ok. 130 ha. Zarząd stowarzyszenia zajmie się przygotowaniem projektu ogrodu, planowaniem jego rozwoju oraz poszukiwaniem źródeł finansowania. Planuje się, że pieniądze na realizacje przedsięwzięcia pochodzić będą ze składek członkowskich oraz funduszy ekologicznych. W budżecie samorządu województwa już zarezerwowano środki na pomiary geodezyjne terenu przyszłego ogrodu. Starania o stworzenie ogrodu zainicjowało w roku 1996 Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego. W 2000 Sejmik Województwa Śląskiego podjął uchwałę w sprawie jego utworzenia. 25 lutego 2002 powstało stowarzyszenie Śląski Ogród Botaniczny. Jego członkami są Województwo Śląskie, Uniwersytet Śląski, Polska Akademia Nauk, Towarzystwo na Rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego, Miasto Mikołów, Starostwo Powiatowe w Mikołowie, Stowarzyszenie Młodzieży Niepełnosprawnej "ALFA" oraz Towarzystwo Miłośników Ziemi Raciborskiej. Współpracę przy zakładaniu Ogrodu zadeklarowała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych. korespondencję do ŚOB kierować należy: Śląski Ogród Botaniczny ul. Zamkowa 2 43-195 Mikołów
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 prof. Wiesław Włoch i Wicemarszałek Jan Grela  Wybór Zarządu  Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia

Linki do stron zewnętrznych
Towarzystwo na rzecz Górnośląskiego Ogrodu Botanicznego.