6,7 mln zł na pieczę zastępczą

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w latach 2019-2023.
Dotacje w łącznej kwocie ok 6,7 mln zł na 2019 rok otrzymały trzy organizacje społeczne. Wsparcie jest przeznaczone na realizację zadań publicznych polegających na prowadzeniu regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji będą dysponowały łącznie 133 miejscami.
Linki do stron zewnętrznych
Wyniki konkursu