Powstanie baza produktów turystycznych województwa śląskiego

W Pszczynie zakończyły się eksperymentalne warsztaty pod nazwą "Produkt turystyczny krok po kroku"
Organizatorem szkoleń dla przedstawicieli samorządów lokalnych i pracowników branży turystycznej powiatu pszczyńskiego był Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Pszczynie. Uczestnicy warsztatów poznawali zagadnienia dotyczące tworzenia atrakcyjnej oferty turystycznej z uwzględnieniem wagi współpracy w ramach sektora publiczno-prywatnego przy realizowaniu tego typu przedsięwzięć. Na przykładzie powiatu pszczyńskiego dokonano próby stworzenia modelowego produktu turystycznego w oparciu o lokalne atrakcje, bazę hotelowo-gastronomiczną i organizacyjne możliwości miejscowych firm i instytucji. Uczestnicy zajęć zgłębiali, krok po kroku, metodę tworzenia kompleksowego produktu turystycznego konstruując poszczególne elementy oferty przyjazdowej pod kątem potrzeb i preferencji różnych grup turystów (wiek, kraj pochodzenia, czas pobytu, itp.). Pszczyńskie spotkanie zainaugurowało cykl warsztatów i konsultacji, które będą wspomagały tworzenie atrakcyjnych produktów turystycznych w innych regionach województwa śląskiego. Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 1-2 października br. w Tarnowskich Górach.