Konkurs rozstrzygnięty

Zakończyła się kolejna edycja dorocznego konkursu o Stypendia Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych
W dniu 17 września 2003 komisja konkursowa rozpatrzyła 280 wniosków, spośród których 199 dotyczyło uczniów a 81 studentów. Zgodnie z regulaminem wyłoniono 42 stypendystów (22 uczniów i 20 studentów), którzy otrzymają po 1500 zł w 4 miesięcznych ratach po 375 zł. Uroczyste wręczenie stypendiów przez Marszałka Województwa Śląskiego Michała Czarskiego odbyło się dzisiaj o godz.11.00 w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach. W bieżącym roku, w budżecie Województwa na stypendia przeznaczono 63 tys. zł. Pieniądze przeznaczone są na wsparcie rozwoju indywidualnych zdolności i zainteresowań oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce. O stypendia mogą ubiegać się uczniowie dwóch ostatnich klas szkół ponadpodstawowych oraz studenci, którzy nie ukończyli 25 lat. Kandydaci powinni legitymować się minimalną roczną średnią ocen 4,8 oraz osiągnięciami artystycznymi, naukowymi lub sportowymi. Wnioski o przyznanie stypendium były przyjmowane do 12 września br. w Wydziale Nauki i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Marszałek Michał Czarski wręcza nagrody stypendystom.  Uroczystość odbyła się w Sali Błękitnej Gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach  Laureaci tegorocznej edycji konkursu o Stypendia Województwa Śląskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych

Załączniki
Lista stypendystów