Uniwersytet Śląski - XXXVI Inauguracja Roku Akademickiego

Wyjątkowo uroczystą oprawę nadano inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Śląskim, ceremonia zbiegła się bowiem z oddaniem do użytku nowej siedziby Wydziału Prawa i Administracji.
Samorząd Województwa reprezentowali członek zarządu Marian Jarosz oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek. W Województwie Śląskim działa 37 szkół wyższych oraz filie uczelni, których siedziby znajdują się poza granicami naszego regionu. Studiuje tu ponad 194 tysiące osób, co oznacza, iż co 9 student w Polsce kształci się w tym województwie. Na edukacyjnej mapie kraju jesteśmy w tej statystyce potentatami ustępującymi tylko województwu mazowieckiemu. Pod względem ilości studiujących wyprzedziliśmy Wielkopolskę i Małopolskę ! Uniwersytet Śląski odgrywa w powyższej statystyce znaczącą – o ile nie dominującą – rolę. To prawdziwe, zagłębie intelektu i wiedzy, naukowych dokonań o międzynarodowym znaczeniu oraz dydaktycznych przedsięwzięć nieustannie podwyższających poziom nauczania. Uniwersytet Śląski to także cenny potencjał tysięcy zawodowych karier młodych absolwentów, którzy wraz z nabytymi tu kwalifikacjami już wkrótce będą mogli włączyć się do, planowanego na długie lata procesu społeczno-gospodarczej przebudowy województwa śląskiego. Naukowa współpraca oraz liczne powiązania naukowców, studentów oraz poszczególnych wydziałów uczelni z zagranicznymi partnerami wskazują, iż Uniwersytet Śląski zasługuje na miano "uniwersytetu europejskiego" na długo przed 1 maja 2004. Jednocześnie, profil uczelni, naukowe badania i analizy, tworzone tu ekspertyzy a także kierunki wielu prowadzonych programów wykazują obiecującą kompatybilność z głównymi założeniami Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego na lata 2000 - 2015, Sektorowym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego oraz Programem łagodzenia w województwie śląskim skutków restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego. Taka harmonia kierunków i celów to przykład modelowej, partnerskiej współpracy pomiędzy uczelnią a samorządem terytorialnym.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Nowy gmach Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach  Samorząd Województwa reprezentowali członek zarządu Marian Jarosz oraz przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Zbigniew Wieczorek (z lewej).