W podzięce za pomoc Polakom na Białorusi

Przedstawiciele Związku Polaków na Białorusi z wizytą u marszałka

Prezes Związku Polaków na Białorusi Mieczysław Jaśkiewicz oraz Andżelika Borys – Przewodnicząca Rady Naczelnej związku byli dziś gośćmi marszałka Mirosława Sekuły. Chcieli w ten sposób podziękować za pomoc w organizacji wizyty Polaków z Białorusi w województwie śląskim.

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczyli także przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Andrzej Gościniak oraz wicewojewoda śląski Piotr Spyra. Gościom towarzyszył prezes częstochowskiego Stowarzyszenia „Towarzystwo Patriotyczne Kresy” Włodzimierz Skalik.

W programie czerwcowej delegacji, w skład której wchodzili głównie nauczyciele języka polskiego na Białorusi, znalazły się spotkania z nauczycielami z terenu województwa, zwiedzanie ważnych dla polskiej tożsamości narodowej miejsc związanych z historią Polski, a także spotkania z władzami samorządowymi. Z liczącą 50 osób grupą spotkał się wtedy członek Zarządu Arkadiusz Chęciński. Wizyta była częścią projektu „Polakom na Kresach” realizowanego przez Towarzystwo Patriotyczne „Kresy”.

Organizację wizyty wsparł Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, przyznając dotację w kwocie 16 000 zł w ramach „Otwartego konkursu ofert na zadania publiczne Województwa Śląskiego w dziedzinie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju współpracy oraz kontaktów między społeczeństwami”.

W związku z Jubileuszem XXV- Lecia Związku Polaków na Ukrainie Andrzej Gościniak otrzymał Dyplom Uznania  „Za  zasługi na kultywowania języka, kultury i tradycji polskich wraz z podziękowaniami za wytrwałość, wierność ideałom narodową oraz szlachetną i oddaną pracę na rzecz Polaków na Białorusi”

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.