W hołdzie bohaterom września 1939

Kwiaty pod Wieżą Spadochronową

Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła, prezydent Katowic Piotr Uszok, kombatanci i młodzież pod Wieżą Spadochronową uczcili pamięć poległych we wrześniu 1939 roku.

„Obrona Śląska przed niemiecką agresją w 1939 roku ma w tym miejscu wymiar symboliczny. To tutaj młodzi ludzie – harcerze, stanęli do walki z armią niemiecką, to w tym miejscu niczym mityczni wojownicy Sparty pragnęli zatrzymać wroga, broniąc swej ojczyzny. Choć, jak pamiętamy, zginęli w nierównym boju, to wiemy, że ich ofiara nie poszła i nie pójdzie w zapomnienie. Nie pozwolimy zatrzeć w naszej historii pamięci o harcerzach oraz wszystkich bohaterskich obrońcach śląskiej czyli polskiej ziemi” – powiedział podczas uroczystości Mirosław Sekuła.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.