Nałęczów gości uczestników II Konwentu Marszałków Województw RP

Przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP i Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju spotkali się podczas sesji przedpołudniowej z samorządowcami

Uczestnicy obrad rozmawiali m.in. o ustawie krajobrazowej, polityce spójności i projekcie krajowym polityki miejskiej.

„Polityka rodzinna stanowi jeden z pięciu priorytetów prezydentury Bronisława Komorowskiego. Dla Prezydenta poradzenie sobie z wyzwaniami demograficznymi to jedno z najważniejszych zadań, jakie stoją przed Polską”– podkreślił Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, który zachęcał m.in. do udziału w Konkursie dla samorządów DOBRY KLIMAT DLA RODZINY. Zaprosił marszałków województw na spotkanie z Prezydentem Bronisławem Komorowskim, które będzie poświęcone drodze rowerowej i możliwości poruszania się po wałach wiślanych. Spotkanie odbędzie się 3 października w Stężycy.

Polityka spójności instrumentem wsparcia w rozwoju regionów w perspektywie finansowej 2014-2020 to kolejny temat poruszony podczas pierwszej części czwartkowych obrad. O budżecie dla Polski i trwających negocjacjach programów operacyjnych mówił wiceminister infrastruktury i rozwoju Marceli Niezgoda.

Pierwszy dzień Konwentu w Nałęczowie zakończył się blokiem poświęconym założeniom Narodowego Planu Rewitalizacji.