Znaleźć receptę na skuteczny biznes

Ponad trzydziestu wystawców z otoczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw będzie służyć kompleksowym wsparciem w ramach kolejnej edycji targów Biznes Expo

Targi są imprezą towarzyszącą tegorocznej edycji Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Ich celem jest stworzenie platformy skutecznego biznesu służącej wymianie ofert, wiedzy, doświadczeń i kontaktów. W jednym miejscu zgromadzili się przedstawiciele firm z sektora MŚP, ale też reprezentanci otoczenia okołobiznesowego. To oferta skierowana nie tylko do firm już funkcjonujących na rynku, ale także do młodych ludzi, którzy dopiero rozpoczynają działalność gospodarczą lub planują ją rozpocząć.

Na miejscu mają okazję otrzymać niezbędne wsparcie w zakresie m.in. usług doradczych, finansowych, informatycznych, czy szkoleniowych.

W uroczystym otwarciu targów udział wziął Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła. „Przedsiębiorczość to umiejętność otwierania się na nowe możliwości, wychodzenia naprzeciw wszelkim przeciwnościom i problemom. Małe i średnie przedsiębiorstwa z naszego regionu są naszą dumą właśnie z tego względu, że wykazują się przedsiębiorczością na każdym polu swojej działalności” – podkreślił marszałek Sekuła.

Targi Biznes Expo potrwają do środy 24 września br., i odbywają się będą w Centrum Konferencyjnym przy ul. Jordana 18 w Katowicach.


Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Targach Biznes Expo