Walka z HIV i AIDS

Spotkanie Zespołu ds. Realizacji Wojewódzkiego Harmonogramu w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016

Członkowie zespołu przedstawili zrealizowane zadania z zakresu przeciwdziałania HIV/AIDS w 2014 roku oraz podjęli dyskusję na temat harmonogramu działań na rok 2015.

Zgodnie z ustaleniami w 2015 roku będą realizowane zadania z zakresu zapobiegania zakażeniom HIV wśród osób o zwiększonym poziomie zachowań ryzykownych (profilaktyka drugorzędowa) ze szczególnym uwzględnieniem wzrostu poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS.

Zespół został powołany przez Marszałka Województwa Śląskiego w celu koordynacji na terenie województwa działań z zakresu profilaktyki HIV/AIDS oraz określania celów i zadań wskazanych w Harmonogramie Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2012-2016 do realizacji w przyszłym roku kalendarzowym. W skład Zespołu wchodzą m.in. przedstawiciele Samorządu Województwa Śląskiego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Konsultant Wojewódzki ds. Chorób Zakaźnych.

Województwo Śląskie regularnie wspiera działania związane z problematyką HIV/AIDS. W 2014 roku z budżetu samorządu przeznaczono łącznie 40 000 zł w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych zajmujących się profilaktyką HIV/AIDS.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
tagi: