Mam zawód – mam pracę w regionie. To działa

Rozpoczęły się prace nad opracowaniem Programu Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Głównym założeniem programu ma być wyznaczenie jednolitych i spójnych kierunków działań zmierzających do podniesienia jakości i efektywności kształcenia zawodowego w regionie, zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. Dokument ma opierać się m.in. na wnioskach i rekomendacjach wynikających z zakończonego badania ewaluacyjnego projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie”.

O planach związanych z powstaniem dokumentu rozmawiano w trakcie spotkania informacyjnego, w którym udział wziął wicemarszałek Kazimierz Karolczak.

„Tego typu dokument jest niezbędny, gdyż póki co nie udało się na szczeblu regionu wypracować rozwiązań opisujących i potem rozwiązujących problemy szkolnictwa zawodowego. Oczekiwania rynku pracy i pracodawców rozmijają się często z ofertą edukacyjną, dlatego warto opracować tego typu rozwiązania, by nasz region mógł się szybciej rozwijać, korzystając w pełni z potencjału jego mieszkańców” – mówił w trakcie spotkania Kazimierz Karolczak.

Celem projektu „Mam zawód – mam pracę w regionie” było zwiększenie atrakcyjności oraz jakości kształcenia i prestiżu szkół zawodowych z województwa śląskiego. Badanie ewaluacyjne, na które składały się m.in. ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rozmowy z nauczycielami, dyrektorami szkół, koordynatorami projektu w powiatach i pracownikami Kuratorium Oświaty, przyniosły interesujące wnioski, z których wynika, iż projekt cieszył się dużym zainteresowaniem i przełożył na poprawę wizerunku szkół zawodowych.

Zdaniem większości ankietowanych i uczestników programu okazał się bardzo dobrą okazją do skonfrontowania własnych doświadczeń z rynkiem pracy. Uczniów przyciągały bezpłatne kursy oraz możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego i praktycznych umiejętności.

„Bardzo nas cieszą pozytywne wyniki badania ewaluacyjnego projektu” – zapewnia Barbara Szafir, zastępca dyrektora Wydziału Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego – „tym bardziej, że skala projektu, jego zasięg i towarzyszące mu wyzwania były ogromne. Zakończona ewaluacja pokazała, że warto było to wyzwanie podjąć. Wnioski i rekomendacje z badania zostaną wykorzystane przy tworzeniu instrumentów wsparcia szkolnictwa zawodowego w kolejnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej”.

Takim instrumentem ma być Program Szkolnictwa Zawodowego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie EFS