Znaczący postęp

Dobra wiadomość z Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
Bank Rozwoju Europy podjął decyzję o udzieleniu Polsce kredytu, w ramach którego zapisano środki na wsparcie rządowo–samorządowego "Programu łagodzenia w regionie śląskim skutków restrukturyzacji zatrudnienia w górnictwie węgla kamiennego". Dzięki tej decyzji wielomiesięczna praca rządowych i samorządowych ekspertów zyskuje praktyczny, konkretny wymiar. Uruchomienie tych środków oznacza otwarcie dla regionu śląskiego dostępu do funduszy strukturalnych, które ułatwią dostosowanie naszej gospodarki do standardów obowiązujących w Unii Europejskiej. Według harmonogramu określonego w Założeniach Funduszu dla Śląska, pierwsza transza na realizację trzech instrumentów finansowych wspomagających restrukturyzację ma wynieść 25 mln euro. W ramach tej kwoty, 18 mln euro w formie dotacji otrzymają gminy i powiaty. Pozostałe 7 mln euro, przeznaczone będzie, w formie kredytów, na dofinansowanie tworzenia nowych miejsc pracy w sektorze MŚP. A zatem, rozpatrywanie pierwszych wniosków beneficjentów programu oraz rozpoczęcie finansowania konkretnych projektów w ramach pierwszej transzy rozpocznie się już w listopadzie 2003.