Śląskie małe i średnie przedsiębiorstwa podnoszą konkurencyjność

Zakończono realizację projektu Plato - Silesia. W szkoleniach dotyczących nowoczesnego sposobu zarządzania wzięło udział ponad 100 firm
Program PLATO został uruchomiony 5 marca 2002 roku z inicjatywy Agencji Rozwoju Regionalnego Limburgii w Belgii i był współfinansowany przez Rząd Flandrii oraz Zarząd Województwa Śląskiego. Dodatkowo program wspierało sześć instytucji rozwoju regionalnego. Jego celem było wzmocnienie konkurencyjności MŚP oraz tworzenie nowych miejsc pracy. Przez 19 miesięcy przedstawiciele firm działających na rynku od co najmniej dwóch lat, uczestniczyli w cyklu czternastu spotkań tematycznych dotyczących m.in. zarządzania strategicznego, marketingu, zarządzania personelem, umiejętności menedżerskich oraz podatków. Uczestnicy szkoleń zostali podzieleni na 7 grup. Każda grupa posiadała swego opiekuna merytorycznego - dyrektora lub menedżera dużej firmy. Podczas konferencji, uczestnicy pozytywnie ocenili Program, który okazał się przydatny w podnoszeniu efektywności działania firm i w zarządzaniu. Dla wielu przedsiębiorstw szkolenie otworzyło drogę do nowych kontraktów handlowych. Również przedstawiciele Agencji Rozwoju Limburgii - Raymond van Baller, dyrektor generalny oraz Luc Ghys, ekspert ds. funduszy europejskich byli zadowoleni z wyników realizacji programu. Dla belgijskiej agencji jego realizacja na Śląsku i na tak dużą skalę miała charakter pilotażowy. Uzyskane doświadczenia pozwolą na objęcie programem PLATO innych krajów Europy Środkowo- Wschodniej. Metodologia projektu została opracowana we Flandrii w 1990 roku. Uzyskała akceptację Komisji Unii Europejskiej jako instrument rozwoju przedsiębiorczości w europejskiej polityce wobec małych i średnich przedsiębiorstw. Projekt był z powodzeniem realizowany m.in. w Belgii, Holandii, Irlandii, Francji, Hiszpanii i Republice Czeskiej. Uczestniczyło w nim ponad 8 tys. firm. Poza województwem śląskim, PLATO był realizowany w Poznaniu i Zielonej Górze, wszędzie zyskując wysokie oceny przedsiębiorców. W naszym regionie budżet programu wyniósł 134 tys. euro, z czego 80 tys. euro stanowi udział Flandrii a 37 tys. euro Województwo Śląskie. Pozostałą część budżetu stanowiły opłaty uczestników oraz wkład organizacji wsparcia biznesu.