Sieć oplecie Śląskie

W Lublińcu zakończono pierwszy etap budowy Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej

To pierwszy zakończony odcinek sieci, przy realizacji której prace toczą się równolegle w całym województwie. Dotąd w powiecie lublinieckim udało się wybudować 25 km sieci, a do użytku oddano także pomieszczenie zaadaptowane pod węzeł sieci, w którym umieszczono elementy wykorzystywane dla potrzeb dostawców usług internetowych i operatorów telekomunikacyjnych. W tym roku planowany jest odbiór całości infrastruktury dla dwóch innych powiatów – tarnogórskiego i kłobuckiego.

W uroczystym otwarciu pierwszej części Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej udział wzięli m.in. Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji Bogdan Dombrowski i Marszałek Województwa Śląskiego Mirosław Sekuła. „To jest jeden z czternastu dużych projektów realizowanych przez samorządy województw. To wielkie inwestycje, które można porównać do procesu elektryfikacji sprzed lat i poważne wyzwania, których bez współpracy z samorządem nie uda się zrealizować” – stwierdził Bogdan Dombrowski.

O znaczeniu sieci dla rozwoju regionu przekonywał z kolei marszałek Sekuła. „Nie da się rozwijać gospodarki i społeczeństwa bez informatyzacji. Tak jak kiedyś przechodziliśmy z lamp naftowych na urządzenia elektryczne, tak teraz musimy stworzyć podstawy do reindustrializacji w oparciu o postęp związany z informatyzacją” – wyjaśniał marszałek Mirosław Sekuła.

Śląska Regionalna Sieć Szkieletowa to projekt, którego celem jest zaprojektowanie i wybudowanie na terenie województwa śląskiego szerokopasmowej infrastruktury światłowodowej, która ma umożliwić optymalny rozwój usług telekomunikacyjnych. Infrastruktura ma być dostępna dla wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców dostarczających usługi mieszkańcom, firmom i instytucjom. Celem projektu jest nie tylko zwiększenie jakości usług IT w regionie, ale i ograniczenie obszarów wykluczenia cyfrowego.

W ramach projektu planuje się wybudować ok. 495 km sieci szkieletowej, a jego zakończenie planowane jest na 2015 rok. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Jego wartość to prawie 69 mln zł, z czego dofinansowanie to 47,5 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.