Miejsca pracy dla niepełnosprawnych

Otwarto Zakład Aktywności Zawodowej przy Bytomskim Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej

W uroczystości uczestniczyła wicemarszałek Aleksandra Skowronek. „Jestem pełna podziwu dla ogromu tej okazałej inwestycji i dumna z tego, że mogliśmy ją wspomóc m.in. środkami z Regionalnego Programu Operacyjnego. Zakład aktywności zawodowej to wspaniała rzecz, ponieważ znakomicie rehabilituje społecznie oraz zawodowo. Naszym marzeniem jest, aby każdy niepełnosprawny po ukończeniu warsztatów terapii zajęciowej znalazł w zakładzie aktywności swoje miejsce” – powiedziała wicemarszałek Skowronek.

Na Zakład Aktywności Zawodowej zaadaptowano teren i budynek biurowy po byłej Kopalni Powstańców Śląskich w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich 131b. Po przebudowie i zmianie sposobu użytkowania w budynku będzie prowadzona rehabilitacja zawodowa, społeczna i lecznicza osób niepełnosprawnych oraz pomoc w załatwianiu ważnych spraw życiowych tej grupie osób.

Do podjęcia pracy w ZAZ uprawnione są osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz zaliczone do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną.

Cele i zadania ZAZ będą realizowane w działach: pralniczo-maglowniczym, gospodarczo-konserwatorskim i restauracyjno-gościnnym.

Projekt adaptacji budynku był współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Całkowity koszt projektu wyniósł 6,6 mln zł, zaś kwota dofinansowania to 5,5 mln zł.

Projekt uzyskał również dofinansowanie Miasta Bytomia oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.