Zespół z reprezentacją regionu

Jest odpowiedź na apel marszałka o włączenie przedstawicieli regionu do prac międzyresortowego Zespołu ds. wzmocnienia potencjału przemysłowego Śląska

Marszałek Wojciech Saługa został zaproszony na spotkanie zespołu, podczas którego omawiane będą propozycje dotyczące "Programu dla Śląska".

W trakcie dzisiejszego spotkania marszałka z reprezentacją samorządowców skupionych wokół Śląskiego Związku Gmin i Powiatów ustalono, że samorządowców reprezentować będą marszałek Wojciech Saługa i Małgorzata Mańka-Szulik. Marszałek i prezydent Zabrza zawiozą do Warszawy pakiet konkretnych propozycji do rządowego dokumentu. Materiał ten to efekt rozmów marszałka, który spotykał się z przedstawicielami różnych środowisk. Powstał w wyniku współpracy jednostek samorządu terytorialnego, sektora gospodarczego oraz społecznego z regionu. W dokumencie zostały przedstawione instrumenty realizacji programu w części infrastrukturalno-samorządowej, przedsiębiorczości i innowacyjności oraz części społecznej.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.