Konkurs na dyrektora Stadionu Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego ogłosił konkurs na stanowisko dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Sportu i Rekreacji „Stadion Śląski”.
Do konkursu mogą przystąpić osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej 6 letni staż pracy oraz dobrą znajomość języka obcego. Preferowani są kandydaci, którzy posiadają praktykę w kierowaniu obiektami sportowymi, znają regulacje prawne i kompetencje samorządu województwa w zakresie sportu oraz finansów publicznych. Istotna jest także znajomość zagadnień organizacyjnych i prawnych związanych z organizacją imprez zbiorowych. Kandydaci składający oferty są zobowiązani do przedstawienia koncepcji funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji. Dokumenty z dopiskiem na kopercie „KONKURS WOSiR Stadion Śląski” należy składać w Urzędzie Marszałkowskim w Gabinecie Marszałka - Referat Spraw Personalnych i Szkoleń, ul. Ligonia 46, 40- 037 Katowice, pokój 186, tel. 20 78 187 w terminie 14 dni od daty opublikowania ogłoszenia.
Załączniki
Warunki konkursu 


tagi: