Słowacy zainwestują miliony w Śląskie Wesołe Miasteczko

Co najmniej 117 mln zł zostanie przeznaczone na rozwój lunaparku

Spółka WPKiW zarządzająca Parkiem Śląskim podpisała ze słowacką firmą Tatry Mountain Resorts, właścicielem Tatralandii, umowy inwestycyjne dotyczące Śląskiego Wesołego Miasteczka.

Słowacki partner w ciągu pięciu lat zainwestuje w modernizację Wesołego Miasteczka co najmniej 117 mln zł. Tereny, na których obecnie funkcjonuje ten jeden z największych polskich lunaparków, będą wydzierżawione TMR. W ciągu pierwszych pięciu lat inwestor będzie płacić czynsz roczny w wysokości 1,4 mln zł, a od szóstego roku 1 mln euro.

„Po 56 latach – dzięki pozyskaniu tak znakomitego inwestora – jesteśmy świadkami powtórnych narodzin Śląskiego Wesołego Miasteczka. Cieszymy się z takiej współpracy, zwłaszcza że firma TMR posiada też ośrodek narciarski w Szczyrku. Myślę, że będzie to fantastyczne połączenie tych dwóch miejsc i powrót do czasów ich świetności. Dziękuję panu prezesowi za dodatkowe dwa tygodnie, które daliśmy sobie na dopięcie szczegółów. Wiele osób było zaangażowanych w to, aby ten proces był przeprowadzony jak najlepiej. Chcę podkreślić z całą mocą, że w tych wszystkich dyskusjach, negocjacjach, nie tyle myśleliśmy o pozyskaniu milionów złotych, ale przede wszystkim o milionach zadowolonych osób, zwłaszcza dzieci, które będą z tego miasteczka w przyszłości korzystać” – powiedział marszałek Wojciech Saługa.

Podczas podpisania umowy Bohus Hlavaty, prezes TMR podkreślił, że Wesołe Miasteczko ma być pierwszym prawdziwym parkiem rozrywki w Europie Środkowej. Jego zdaniem do głównych atutów, które mają zadecydować o powodzeniu zawartej współpracy, jest dobre położenie oraz historia związana z tym miejscem. „Potrzebne są pieniądze oraz doświadczenie. To, co udało się nam na Słowacji, uda się i tutaj” – podkreślił.

Na mocy podpisanych dzisiaj umów powstanie spółka, która będzie zajmować się zarządzaniem i rozwojem Wesołego Miasteczka. TMR, wnosząc pieniądze, obejmie w niej 75% udziałów. Pozostała część – 25% należeć będzie WPKiW, który wniesie do spółki m.in. urządzenia Wesołego Miasteczka.

Mimo większościowego udziału słowackiego partnera, w przyszłej spółce mają zostać zabezpieczone interesy WPKiW. Przygotowywana umowa zakłada, że do podejmowania kluczowych decyzji wymagane będzie 85% głosów. Ponadto współpraca jest obwarowana ponad setką klauzul dotyczących kar umownych w razie niewywiązywania się przez TMR z zapisów umowy.

Bohus Hlavaty podkreślił, że inwestycje w lunaparku będą rozłożone w czasie. W sezonie Wesołe Miasteczko będzie cały czas otwarte dla zwiedzających, bowiem największe prace będą się odbywały poza sezonem. Już w przyszłym roku mają się pojawić pierwsze tematyczne urządzenia. Prezes zapewnił także, że z krajobrazu lunaparku nie zniknie Diabelski Młyn. Jest on bowiem wizytówką tego miejsca.

W tym roku Wesołe Miasteczko zostanie otwarte w maju, ceny biletów pozostaną bez zmian.

Przed podpisaniem umowy przez ostatnie dwa tygodnie Zarząd Województwa analizował propozycje jej zapisów. Wczoraj zgodził się na podjęcie przez WPKiW współpracy ze słowackim partnerem.

WPKIW SA to spółka, w której 100% udziałów o wartości ok. 82,4 mln zł posiada Samorząd Województwa. Spółka zarządza Parkiem Śląskim oraz leżącym na jego terenie Wesołym Miasteczkiem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Śląskie Wesołe Miasteczko - strona internetowa

Filmy