Śląskie i Żupania Szybenicko-Knińska

Szybkie nawiązanie bliższej i konkretnej współpracy Województwa Śląskiego i Żupanii Szybenicko-Knińskej to wnioski z rozmów szefów regionów

Wizyta chorwackiej delegacji podczas VII Europejskiego Kongresu Gospodarczego była okazją do spotkania marszałka Wojciech Saługi z żupanem Goranem Paukiem.

Obie strony chcą, aby wspólne działania pozwoliły na wzmocnienie relacji dwustronnych, zwłaszcza w zakresie gospodarczej, kulturalnej oraz turystycznej. Strona chorwacka liczy także na wymianę doświadczeń w kwestii pozyskiwania i wykorzystywania środków unijnych.

„Zależy nam na włączeniu do współpracy zwłaszcza młodzieży” – powiedział w czasie spotkania marszałek Saługa. Podczas dyskusji omówiono także możliwości włączenia regionalnych izb gospodarczych oraz organizacji turystycznych. Szczegółowy zakres współpracy zostanie wypracowany w trakcie najbliższych spotkań i rozmów przedstawicieli obu regionów.

W spotkaniu z delegacją Żupanii Szybenicko-Knińskiej uczestniczyła JE dr Andrea Bekić – Ambasador Chorwacji.

Pierwszym krokiem do współpracy obu regionów był list intencyjny w sprawie współpracy Województwa Śląskiego z Żupanią Szybenicko-Knińską podpisany w październiku ubiegłego roku w Katowicach.

Żupania Szybenicko-Knińska to region położony w środkowo-południowej Chorwacji, ze stolicą w Szybeniku, o powierzchni niespełna 3 tys. kilometrów kwadratowych i ok. 110 tys. ludności. Gospodarka żupanii koncentruje się na handlu, turystyce, budownictwie i przemyśle przetwórczym. Region jest liderem branży aluminiowej, znaczną rolę odgrywa także przemysł stoczniowy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.