Słowem i obrazem o Tragedii Górnośląskiej

Konferencja i wystawa w siedzibie Sejmu

W Sali Kolumnowej Sejmu RP w Warszawie odbyła się konferencja poświęcona Tragedii Górnośląskiej z 1945 roku. Towarzyszyła jej wystawa „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku”.

W spotkaniu wziął udział Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa. Obecni byli posłowie i senatorowie, w tym tacy, którzy wydarzeniach sprzed 70 lat usłyszeli po raz pierwszy w życiu.

Wojciech Saługa podczas swojego wystąpienia podkreślał, że tragedia II wojny światowej na Śląsku trwała dłużej niż w innych częściach kraju. „Rozmiar Tragedii Górnośląskiej 1945 roku był ogromny i wciąż wywołuje bolesne wspomnienia. Przez lata komunizmu był to temat tabu, a nawet dziś są ludzie, którzy boją się mówić o tych wydarzeniach. Upamiętnienie ich tragicznych losów i bolesnych doświadczeń jest naszym niezbywalnym obowiązkiem. Cieszy, że coraz liczniejsza jest rzesza tych, którzy pamiętają i pragną odrobić tę trudną lekcję historii. W ten sposób składamy pokłon cierpieniu i krzywdzie ofiar, przyjmujemy to jako przestrogę i zobowiązanie na przyszłość” – mówił marszałek Saługa.

Wystawa „Koniec i początek. Rok 1945 na Górnym Śląsku” prezentuje zagadnienia związane m.in. z okupacją niemiecką, zakończeniem działań wojennych, wkroczeniem Armii Sowieckiej na Górny Śląsk oraz deportacjami mieszkańców tego regionu do ZSRR.

Podczas konferencji poruszone zostały tematy dotyczące m.in. polityki wobec Niemców na Górnym Śląsku, deportacji z dawnych Prus Wschodnich oraz możliwości ukarania sprawców i zadośćuczynienia ofiarom zbrodni na Górnym Śląsku w 1945 r.

Wydarzenie odbyło się z inicjatywy Sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych. Objął je patronatem honorowym Marszałek Sejmu RP.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.