INNOWATOR ŚLĄSKA 2014

 Ostatnie dni naboru do konkursu. Zgłoszenia do końca kwietnia

Zostało jeszcze kilka dni do zakończenia naboru do konkursu Innowator Śląska. Aby zgłosić swój udział w konkursie, wystarczy wypełnić Deklarację Uczestnictwa oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 kwietnia 2015 r.

To już siódma edycja konkursu na najbardziej innowacyjne śląskie przedsiębiorstwo oraz instytucję sektora badawczo-rozwojowego organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL oraz Górnośląską Agencję Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. w ramach projektu „Enterprise Europe Network”.

Konkurs „Innowator Śląska” skierowany jest do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji sektora badawczo-rozwojowych, posiadający siedzibę na terenie województwa śląskiego, które mogą poszczycić się sukcesami i osiągnięciami we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań technologicznych i technicznych oraz innowacyjnych rozwiązań produkcyjnych lub opracowaniu własnych technologii bądź udoskonaleniu zakupionej technologii.

Konkurs ma na celu promowanie firm i instytucji sektora badawczo-rozwojowego z województwa śląskiego wdrażających innowacyjne rozwiązania poprzez pokazanie dobrych praktyk oraz zachęcanie do poszukiwania nowych rozwiązań technologicznych.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę specjalną Marszałka Województwa Śląskiego INNOSILESIA w wysokości 5000 zł, natomiast laureaci nagrody głównej w czterech kategoriach otrzymają sponsorowany artykuł w lokalnej prasie oraz grawerowane dyplomy. Wyróżnione podmioty będą promowane w biuletynie projektowym, na portalach internetowych oraz w technologicznej bazie projektowej.

Biuro konkursu znajduje się w siedzibie Górnośląskiej Agencji Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. przy ul. Wincentego Pola 16, 44-100 Gliwice, tel. (032) 33 93 165/167

Formularze do pobrania oraz więcej informacji o konkursie

Ponadto do 30 czerwca br. trwa nabór do dwóch pozostałych konkursów w ramach marki INNOSILESIA: „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki 2014” oraz „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2014” współorganizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, Poddziałanie 8.1.2 POKL oraz Park Naukowo-Technologiczny „TECHNOPARK GLIWICE" Sp. z o.o.

W konkursach nagradzane będą innowacyjne rozwiązania będące wynikiem współpracy biznesu z nauką, a także przedsiębiorcze jednostki samorządu terytorialnego.

Biuro obu konkursów znajduje się w siedzibie Parku Naukowo-Technologicznego „Technopark Gliwice” Sp. z o.o. przy ulicy Konarskiego 18 C w Gliwicach 44-100, pokój 0-9

WSPÓŁPRACA SFERY PRZEDSIĘBIORSTW I NAUKI 2014

To IV edycja konkursu dla innowacyjnych firm i jednostek sektora badawczo-rozwojowego województwa śląskiego, które wspólnie wypracowały innowacyjne rozwiązania.

Konkurs skierowany jest do jednostek naukowych oraz przedsiębiorstw, które zgłaszają osoby fizyczne odpowiedzialne za powstanie i wdrożenie innowacyjnego rozwiązania (zbudowanie, przetestowanie i zademonstrowanie produktu w wersji użytkowej lub wprowadzeniu produktu do sprzedaży) powstałego w wyniku współpracy przedsiębiorstwa i jednostki naukowej. Wdrożone innowacyjne rozwiązanie może zostać zgłoszone tylko raz i tylko przez jedną instytucję w ramach konkursu.

Laureat I miejsca otrzyma nagrodę specjalną Marszałka INNOSILESIA w wysokości 5000 zł. Zwycięzcy II i III miejsca otrzymają kolejno 3000 zł i 2000 zł. Aby zgłosić swój udział w konkursie, wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 czerwca 2015 r.

USŁUGI PUBLICZNE NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2014

To II edycja konkursu „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości 2014”, który jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego (JST) oraz podmiotów, w których 100% udziału posiada jednostka samorządu terytorialnego.

Konkurs ma na celu promowanie i upowszechnienie wysokiej jakości usług publicznych na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim, promowanie dostępności jakości i efektywności usług publicznych, wzmocnienie zdolności JST do świadczenia usług publicznych o wysokiej dostępności i jakości oraz wymianę dobrych praktyk pomiędzy JST.

Laureat konkursu otrzyma nagrodę w postaci szkolenia w zakresie kreowania lub rozwoju usług publicznych o szacowanej maksymalnej wartości 10 000 zł, natomiast wyróżnione podmioty otrzymają dyplom udziału w konkursie.

Aby zgłosić swój udział w konkursie wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy oraz przesłać pocztą lub dostarczyć na adres biura konkursu do 30 czerwca 2015 r.

Wszystkie konkursy objęte są patronatem Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA. Każdy z laureatów nagrody głównej uzyskuje prawo do korzystania z logo konkursu INNOSILESIA w zakresie oznaczania swoich towarów i usług oraz w celach promocyjno-marketingowych.

Udział w konkursach jest bezpłatny.

Regulaminy trzech konkursów oraz formularze zgłoszeniowe

Przedstawienie wyników wszystkich konkursów oraz wręczenie nagród nastąpi podczas specjalnie zorganizowanej gali.

Konkursy w ramach marki INNOSILESIA są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”.