Z Subregionem Zachodnim o Programie Regionalnym

Samorządowcy dyskutowali o zasadach wykorzystania funduszy unijnych

„Poprzez konstrukcję obecnego Programu Regionalnego 2014-2020 Komisja Europejska postawiła przed nami nowe wyzwania, których właściwa realizacja doprowadzi do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest wykorzystanie w naszym regionie 3,5 mld euro” – powiedziała Gabriela Lenartowicz – członek Zarządu Województwa, która uczestniczyła w spotkaniu Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego.

Jednym z tych wyzwań jest włączenie samorządów lokalnych do systemu instytucji odpowiedzialnych za wdrażanie Programu Regionalnego. Nowy instrument, jakim są inwestycje terytorialne (ZIT/RIT), daje subregionom uprawnienia związane z opracowaniem strategii rozwoju tych obszarów w oparciu o środki unijne, przygotowaniem kryteriów wyboru projektów spełniających oczekiwania tych strategii oraz zapewnia im udział w procesie oceny i wyboru tych projektów.

Zagadnienia z tym związane są obecnie w obszarze zainteresowania poszczególnych subregionów ze względu na kończące się prace nad strategiami oraz trwające prace nad kryteriami wyboru projektów.

„To bardzo ważny dla nas czas, wymagający współpracy, ale również poczucia współodpowiedzialności za przygotowanie wszystkich elementów procesu niezbędnych do formalnego rozpoczęcia naboru projektów. Niezwykle ważne jest, aby projekty, które powstaną dzięki środkom dedykowanym na inwestycje terytorialne, spełniały oczekiwania Komisji Europejskiej, która w tym okresie finansowym w sposób szczególny przygląda się kierunkom interwencji” – mówiła Gabriela Lenartowicz.

Przypomnijmy, że na realizację ZIT/RIT w naszym regionie przeznaczonych zostało ok. 32% całej alokacji Programu, co stanowi ponad 1,1 mld euro. To największa pula środków w porównaniu do pozostałych regionów w Polsce.

Każdy z trzech subregionów: Zachodni, Południowy oraz Północny otrzyma średnio ok. 105 mln euro. Największy Centralny, obejmujący Aglomeracje Górnośląską – ponad 793 mln euro.

W województwie śląskim cztery partnerstwa subregionalne realizują zadania Instytucji Pośredniczących w zakresie wdrażania Zintegrowanych i Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W Subregionie Zachodnim to właśnie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego, w Subregionie Centralnym to Związek Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego, w Subregionie Północnym – Miasto Częstochowa oraz w Subregionie Południowym – Miasto Bielsko-Biała.

W spotkaniu uczestniczył przewodniczący Sejmiku Grzegorz Wolnik.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Zintegrowane i Regionalne Inwestycje Terytorialne w ramach RPO WSL 2014-2020 - prezentacja