„Sfrunął na Śląsk orzeł biały…”

W Senacie otwarto wystawę o historii zrywów powstańczych

Upamiętnia ona historie powstań śląskich oraz 25-lecie samorządu terytorialnego. Ekspozycja na 20 planszach ukazuje m.in. sytuację na Śląsku przed wybuchem powstań, ich genezę i przyczyny, przypomina kalendarium wydarzeń i 3 kolejne wystąpienia zbrojne Ślązaków w latach 1919-21. Na kolejnych planszach przypomniano plebiscyt na Górnym Śląsku z 20 marca 1921 r., uroczyste wkroczenie Wojska Polskiego na te ziemie 20 czerwca 1922 r., ustanowienie w 1922 r. autonomicznego województwa śląskiego, a także działalność jednoizbowego Sejmu Śląskiego, powołanego na mocy Statutu Organicznego Województwa Śląskiego. Ekspozycja przybliża także historię Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach i ważne fakty związane z 25-leciem działania samorządu terytorialnego, m.in. reformę samorządu z 1990 r. Po wystawie oprowadzała dyrektor muzeum Halina Bieda.

W uroczystości wzięli udział m.in. wnuk pierwszego marszałka Sejmu Śląskiego Konstanty Wolny, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, prezydent Świętochłowic Dawid Kostempski i parlamentarzyści.

Wystawę, przygotowaną przez Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, zorganizowano z inicjatywy przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Zespołu Senatorów Województwa Śląskiego – senatorów Bogusława Śmigielskiego i Andrzeja Misiołka.

(opracowano na podstawie informacji Senatu RP)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.