Koncert charytatywny w Sosnowcu

„Gramy dla Mamy z Golec uOrkiestrą”

Koncert charytatywny „Gramy dla Mamy” zorganizowany został przez Caritas Diecezji Sosnowieckiej po raz czwarty. Całkowity dochód zostanie przeznaczony na Dom Matki i Dziecka w Sosnowcu.

W uroczystości uczestniczył Biskup Sosnowiecki ks. Grzegorz Kaszak, Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa i Prezydent Miasta, Arkadiusz Chęciński.

„Ta długoletnia działalność jest świadectwem nieustającej troski o losy słabszych. Dzieląc z Państwem radość świętowania, dziękuję za otwarcie na drugiego człowieka, zrozumienie i niesioną mu pomoc, a także inicjowanie działań, których celem jest uczynienie życia innych ludzi godniejszym” – napisał marszałek w liście skierowanym do Caritas Diecezji Sosnowieckiej.

Koncert połączony był z galą z okazji Roku Caritas w Polsce oraz jubileuszem 10-lecia „Programu Skrzydła”. Gwiazdą wieczoru był zespół Golec uOrkiestra.

Czwarta edycja koncertu była wsparciem dla funkcjonowania Domu Matki i Dziecka w Sosnowcu. Uroczystość połączono z obchodami Roku Caritas w Polsce oraz prezentacją i podziękowaniem za 10-lecie działalności programu stypendialnego „Skrzydła”, będącego wsparciem edukacji dzieci z najuboższych rodzin. Podczas koncertu podopieczni programu „Skrzydła” zaprezentowali swoje umiejętności wokalno-instrumentalne. Wręczono także specjalne podziękowania darczyńcom.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.