Złoty Krzyż Zasługi dla Marszałka Województwa Śląskiego

Odznaczenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski podczas uroczystości z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, wręczył odznaczenia państwowe. Zostały one przyznane za wybitne zasługi dla rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej.

Wśród odznaczonych Złotym Krzyżem Zasługi znalazł się Wojciech Saługa – Marszałek Województwa Śląskiego.

Uroczystość odbyła się dzisiaj Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Podczas spotkania podsumowano akcję „Majówka z Polską” oraz finał III edycji Nagrody Obywatelskiej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nagroda została ustanowiona przez Prezydenta Bronisława Komorowskiego w 2012 roku. Jest wyróżnieniem wybitnych, nowatorskich i efektywnych działań obywatelskich na rzecz dobra wspólnego, które mogą stanowić wzory do naśladowania.

(na podstawie inf. Kancelarii Prezydenta RP)

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Odznaczeni zostali (strona prezydent.pl)