Marszałek wspomaga artystów

Przyznano stypendia dla osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury

Marszałek Województwa Śląskiego, w oparciu o propozycje Komisji powołanej przez Zarząd Województwa Śląskiego, przyznał stypendia w dziedzinie kultury. W 2015 roku stypendia otrzymali:

 • Marcin Świątkiewicz na nagranie płyty pt. „Cromatica” z eksplorującymi idiom chromatyczny utworami klawesynowymi europejskich kompozytorów barokowych.
 • Beata Przybytek na przygotowanie oraz rejestrację autorskiego materiału muzycznego z udziałem polskich instrumentalistów – nagranie płyty do tekstów Alicji Maciejowskiej oraz Dariusza Duszy.
 • Wojciech Waleczek na realizację nagrania utworów Ferenca Liszta do albumu płytowego wytwórni Naxos.
 • Jolanta Trela-Ptaszyńska na napisanie scenariusza spektaklu dla Teatru Telewizji.
 • Andrzej Baturo na archiwizację i digitalizację fotograficznego dorobku twórczego Andrzeja Baturo.
 • Jerzy Klistała na napisanie i wydanie książki pt. „Martyrologium harcerek i harcerzy chorągwi śląskich w latach 1939-1945 – Słownik biograficzny”.
 • Anna Syska na napisanie tekstów do przewodnika po architekturze powojennej województwa śląskiego pn. „Spodek w zenicie”.
 • Hanna Kostrzewska na realizację projektu „Młodzi dla Śląska, Śląsk dla Młodych”.
 • Jan Chmiel na zebranie i napisanie w formie scenariusza teatralnego ludowych zwyczajów, obrzędów okolicznościowych i rodzinnych „Historie miłosne po beskidzku”.
 • Joanna Chułek na przygotowanie i prezentację spektaklu teatru tańca pt. „BesKitu”.
 • Piotr Wach na realizację spektaklu tańca pt. „RYLE.metamorfozy”.
 • Michał Smandek na realizację projektu „Manual Rest”.
 • Sylwia Lajbig-Węgrzyńska na napisanie książki dokumentującej 20 lat twórczości katowickiej grupy SUKA OFF.
 • Łukasz Paszkowski na stworzenie nowoczesnego modułowego systemu mebli.
 • Michał Piotrowski na realizację przedstawienia teatralnego o śląskim rapie pt. „Odrapane pokoje”.
 • Leszek Styś na opracowanie materiału i napisanie scenariusza spektaklu muzycznego „G.G.G. Dzieło Życia” poświęconego Grzegorzowi Gerwazemu Gorczyckiemu.
 • Magdalena Nowacka na przygotowanie pracy biograficznej o Henryku Baranowskim – interdyscyplinarne podejście do sztuki.
 • Krzysztof Miller na wykonanie portretów fotograficznych twórcom kultury śląskiej wraz z organizacją wystawy fotograficznej oraz przygotowanie projektu kalendarza „Twórcy Kultury Śląskiej 2016 r.”
 • Grzegorz Klatka na wykonanie dokumentacji fotograficznej życia wspólnot skupionych wokół śląskich barów.
 • Dorota Mrówka-Gibas na napisanie i wydanie książki w formie wywiadu-rzeki poświęconej nieznanej historii śląskich miast, m.in. Zabrza, Rudy Śląskiej, Bytomia, Świętochłowic.

Stypendium przyznawane jest na dokonanie w ustalonym czasie określonego przedsięwzięcia opisanego w złożonym wniosku. Stypendia Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury ustanowione zostały w 2002 roku. Mogą być przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz województwa śląskiego. Do tej pory otrzymało je ok. 330 osób. Zgodnie z uchwałą liczbę, wysokość oraz czas trwania stypendiów ustala corocznie Zarząd Województwa Śląskiego. W tegorocznej edycji złożono 210 wniosków stypendialnych. W 2015 roku Zarząd ustanowił 20 stypendiów przyznawanych przez okres 5 miesięcy w wysokości 2000 zł brutto miesięcznie.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniki zakończonego konkursu