15 lat pomocy chorym dzieciom

Jubileusz Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego „Bucze”

  Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” w Górkach Wielkich sp. z o.o. obchodził jubileusz 15-lecia istnienia. W uroczystościach udział wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek.

Ośrodek zlokalizowany jest w dawnej posiadłości Zofii Kossak-Szatkowskiej, w której w latach 20. i 30. XX wieku mieściła się znana w całej Polsce Szkoła Instruktorów Harcerskich. Powstał na bazie dawnego oddziału dziecięcego Beskidzkiego Zespołu Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Górkach Wielkich – Buczu, mającego długoletnią tradycję i niemałe osiągnięcia w zakresie leczenia dzieci z przewlekłymi i nawracającymi schorzeniami układu oddechowego.

Do zadań Ośrodka należy udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie: stacjonarnej rehabilitacji chorób płuc dla dzieci, stacjonarnej rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci, poradni rehabilitacyjnej; ambulatoryjnych świadczeń rehabilitacyjnych diagnostyki medycznej, profilaktyki i promocji zdrowia.

W Ośrodku działają: oddział rehabilitacji pulmonologicznej dla dzieci (63 łóżka), oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej dla dzieci (24 łóżka), dział rehabilitacji i fizjoterapii oraz poradnia rehabilitacyjna.

W październiku 2014 r. Dziecięcy Ośrodek Leczniczo-Rehabilitacyjny „Bucze” z siedzibą w Górkach Wielkich został przekształcony w spółkę z o.o.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Wioletta Tkocz  fot. Wioletta Tkocz  fot. Wioletta Tkocz  fot. Wioletta Tkocz  fot. Wioletta Tkocz