Program dla Śląska, czyli sztuka kompromisu

Rząd przyjął i przedstawił w Katowicach założenia tzw. „Programu dla Śląska”

Prezentację opracowywanego od kilku miesięcy dokumentu poprzedziło posiedzenie rządu, który z tej okazji obradował w Katowicach, pierwszy raz w najnowszej historii poza stałą siedzibą. Przedstawiciele rządu wzięli także udział w licznych spotkaniach odbywających się w całym regionie, związanych m.in. z sytuacją w branży górniczej, kolejowej czy rozwojem infrastruktury.

Głównym punktem obrad rządu było bez wątpienia przyjęcie dokumentu „Śląsk 2.0 – program wsparcia przemysłu Województwa Śląskiego i Małopolski Zachodniej”. Jego założenia były konsultowane z samorządowcami i związkami zawodowymi.

„Ten program wciąż jest otwarty i chciałabym, by wszystkie strony, które angażowały się w jego powstanie, wciąż projektowały korzystne rozwiązania dla Śląska. To silny impuls dla regionu, który ma być bijącym sercem przemysłu w Polsce” – podkreślała premier Ewa Kopacz.

Program ten jest pakietem rozwiązań, których celem jest zwiększenie i wykorzystanie potencjału regionu. W dokumencie odnajdujemy sześć głównych osi, wokół których koncentrują się działania w tym zakresie. Są to działania związane z inwestycjami, wzrostem konkurencyjności, rozwojem nowoczesnych kadr dla przemysłu, integracją funkcji miast aglomeracji i wdrażaniem samego programu.

„Cieszę się, że rząd przyjął ten program, bo zawiera on wiele kluczowych rozwiązań i inwestycji. Ważna jest ustawa aglomeracyjna, przestajemy także mówić o czystych technologiach i zaczynamy wdrażać je w życie, mamy wreszcie pakiet inwestycji infrastrukturalnych. Ten program ma zdynamizować rozwój całego regionu i wierzę, że tak się stanie” – stwierdził Marszałek Województwa Śląskiego Wojciech Saługa.

Wśród najważniejszych postulatów znalazły się inwestycje w infrastrukturę drogową, w tym m.in. budowa dróg ekspresowych S1 i S69 oraz autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Częstochowa i na odcinku Częstochowa-Tuszyn czy budowa obwodnicy Zawiercia i Poręby w ciągu DK 78. Kluczowe znaczenie będzie miała ponadto rozbudowa infrastruktury kolejowej. Dzień wcześniej minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak zapowiedziała, że w najbliższej perspektywie unijnej na lata 2014-2020 trafi na ten cel blisko 9 mld zł.

Ważnym punktem tzw. „Programu dla Śląska” jest też wsparcie rozwoju Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i przedsięwzięć z zakresu gospodarki niskoemisyjnej oraz działania związane z rewitalizacją. Nowością ma być powołanie Funduszu Inwestycji Samorządowych, którego zadaniem ma być współfinansowanie inwestycji w ramach środków unijnych. Program zawiera też pakiet rozwiązań dla górnictwa i propozycje zmian w systemie edukacji, w tym wdrożenie pilotażowego programu dualnego szkolnictwa zawodowego, co z kolei ma przełożyć się na poprawę sytuacji na rynku pracy.

„Obiecałam i dotrzymałam słowa, a ten program to efekt tej mojej konsekwencji” – w ten sposób premier Ewa Kopacz odniosła się do przyjęcia przez rząd tzw. „Programu dla Śląska”.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Załączniki