Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich: złóż propozycje działania

Do 21 sierpnia 2015 r. można składać propozycje działań do realizacji w Planie Operacyjnym Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015

Dofinansowanie można pozyskać na organizację i udział w targach, wystawach tematycznych na rzecz prezentacji osiągnięć i promocji polskiej wsi w kraju i za granicą oraz promocję zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich. Propozycje działań mogą składać podmioty posiadające status partnera KSOW.

Termin składania wniosków mija 21 sierpnia 2015 r. o godz. 14.30. Więcej informacji na stronie http://slaskie.ksow.pl/

KSOW – Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na tych obszarach oraz na rzecz ich rozwoju. Głównym celem KSOW na każdym szczeblu – lokalnym, regionalnym, krajowym oraz wspólnotowym – jest zapewnienie efektywnego i dynamicznego rozwoju obszarów wiejskich poprzez wymianę informacji i rozpowszechnianie przykładów dobrej praktyki. Sieć powinna służyć przede wszystkim lepszemu przepływowi informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w działania na rzecz polskiej wsi oraz jej mieszkańców.

Więcej informacji o KSOW