Rektorzy o współpracy z samorządem

Marszałek Michał Czarski uczestniczył w Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych zorganizowanej przez Akademię Techniczno-Humanistyczną w Bielsku- Białej
Konferencje są organizowane od 1996 roku. Spotkania służą rozwijaniu współpracy naukowej pomiędzy uczelniami oraz działaniom na rzecz rozwoju wyższego szkolnictwa technicznego. Podczas konferencji w Bielsku Białej rektorzy m.in. analizowali projekt nowej ustawy o szkolnictwie wyższym. Gospodarzem spotkania był rektor Akademii Techniczno-Humanistycznej, prof. dr hab. inż. Marek Trombski. Gościem honorowym konferencji był Marszałek Województwa Śląskiego. Michał Czarski zaprezentował główne założenia Regionalnej Strategii Innowacji oraz Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006. Marszałek mówił o rozwoju szkolnictwa wyższego w województwie oraz podkreślił znaczenie innowacyjności w strategii placówek badawczo-naukowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Rektorzy z zainteresowaniem wysłuchali informacji o procesie wdrażania innowacyjnego programu RIS Silesia – pierwszej tego typu regionalnej strategii w Polsce. Śląscy rektorzy wyrazili duże uznanie dla przebiegu i efektów współpracy Samorządu Województwa z uczelniami wyższymi. Tadeusz Szulc – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji, Nauki i Sportu pozytywnie ocenił działania samorządu wspierające rozwój szkolnictwa wyższego w naszym regionie oraz prawidłowe wykorzystanie jego potencjału. "Do niedawna Śląsk stał na węglu, teraz stoi na nauce" - zauważył wiceminister.