Śląskie stawia na innowacje

Budowa inteligentnych miast i rozwój sektora ICT to tematy, które zdominowały dyskusję w trakcie konferencji „Śląskie potencjały: technologie dla miast przyszłości”

Wśród najważniejszych zagadnień poruszanych w trakcie konferencji znalazły się wyzwania związane z rozwojem i zarządzaniem miastami, uwzględniające trendy w sektorze ICT, ale także tematy dotyczące innowacyjnych rozwiązań i stosowania dobrych praktyk przez firmy.

Pierwsza część dotyczyła koncepcji inteligentnych miast, czyli wspólnych przedsięwzięć mieszkańców, władz lokalnych, przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu. Ich głównym celem jest poprawa jakości życia i tworzenie przyjaznej przestrzeni. W założeniu każde z inteligentnych miast ma korzystać z rozwiązań w dziedzinie energetyki, transportu i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W otwarciu konferencji udział wzięła wicemarszałek Aleksandra Skowronek. W drugiej części dyskutowano o potencjale wzrostu sektora ITC w kontekście regionu.

Istotnym punktem konferencji było wręczenie nagród Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA 2014 w trzech konkursach.

„Jesteście niepokorni, chce wam się bardziej od innych i potraficie rzeczy, których inni nie potrafią. To bardzo ważne dla regionu i kraju, za co wam serdecznie dziękuję” – zwrócił się do laureatów marszałek Wojciech Saługa i dodał: „Chcę, byście wiedzieli, że wasza praca jest zauważana i doceniania, by dowiedzieli się o niej nie tylko wasi kontrahenci, ale też mieszkańcy regionu. To tylko symboliczne wyróżnienia, ale również docenienie waszej ciężkiej pracy” – podkreślał marszałek Saługa.

Najbardziej innowacyjni przedsiębiorcy zostali nagrodzeni w konkursie „Innowator Śląska” w czterech kategoriach:

 • w kategorii mikroprzedsiębiorca nagrodzono Trufle Mozaiki Monika Wolak, Jakub Wolak s.c. za półautomatyczną linię do układania mozaiki szklanej w oparciu o indywidualny projekt graficzny,
 • w kategorii mały przedsiębiorca nagrodzono Media sp. z o.o. za Mediaimager GM4 - czyli duplikator danych cyfrowych,
 • w kategorii średni przedsiębiorca nagrodzono SUNEX SA za pompę ciepła NEXUS,
 • w kategorii instytucja sektora badawczo-rozwojowego nagrodzono Instytut Technik Innowacyjnych EMAG za kompleksowy system do monitorowania i analizy parametrów w rejonie ściany wydobywczej X-MAN.

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG został uhonorowany nagrodą specjalną Marszałka INNOSILESIA. Instytut doceniono za wysoki poziom innowacyjności systemu X-MAN oraz wieloletnie doświadczenie placówki w rozwoju innowacyjności.

W konkursie „Usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości” przyznano dwa wyróżnienia dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu i Urzędu Miejskiego w Strumieniu. Nagrodę specjalną Marszałka w tym konkursie otrzymały Wodociągi Siemianowickie Aqua-Sprint sp. z o.o., za elektroniczny system obsługi klienta.

W ostatnim z konkursów „Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki” trzecie miejsce przyznano firmie LABIOT Laboratorium Biotechnologii & Praktyka Lekarska, a drugie Instytutowi Techniki Górniczej KOMAG. Zdobywcą pierwszego miejsca, a tym samym laureatem nagrody specjalnej Marszałka INNOSILESIA, zostało Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za odczynniki monoklonalne do oznaczania antygenów ABO. To rozwiązanie zostało docenione za wysoki poziom innowacyjności na skalę światową.

Godło INNOSILESIA przeznaczone jest dla przedsiębiorstw i instytucji sektora badawczo-rozwojowego za inicjatywy i działania na rzecz podniesienia innowacyjności i konkurencyjności województwa śląskiego, dla firm i jednostek sektora badawczo-rozwojowego za wspólnie zrealizowane rozwiązania innowacyjne oraz dla jednostek samorządu terytorialnego za wysokiej jakości usługi publiczne na rzecz przedsiębiorczości w województwie śląskim.

Zakres merytoryczny konferencji, która odbywała się w Chorzowie, był powiązany z realizowaną od lat inicjatywą samorządu województwa mającą zapewnić trwałą komunikację między przedstawicielami świata nauki, biznesu i samorządności w oparciu o innowacyjne przedsięwzięcia. Wsparcie, jakie daje projekt „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych”, umożliwia przewidywanie trendów rynkowych w obszarach zidentyfikowanych w Programie Rozwoju Technologii na lata 2010-2020 oraz trzech inteligentnych specjalizacjach regionalnych – energetyce, medycynie i właśnie technologiach informacyjnych i telekomunikacyjnych, które zostały wskazane w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.

Filmy