Wąskie gardła na granicy

„Wąskie gardła na granicy pomiędzy Polską a Słowacją spowalniają rozwój gospodarczy naszych krajów i utrudniają współpracę, zwłaszcza pomiędzy regionami przygranicznymi” stwierdziła Ambasador Republiki Słowacji w Polsce, Magda Vášáryová otwierając dwudniową konferencję bilateralną „Wąskie gardła na granicy polsko-słowackiej” w reprezentacyjnej sali Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej. Organizatorem spotkania jest Ambasada Republiki Słowacji.
W inauguracji konferencji uczestniczyli m.in. wicepremier, minister infrastruktury RP Marek Pol, minister transportu RS Pavol Prokopovič, marszałek województwa śląskiego Michał Czarski oraz I wicewojewoda śląski Teresa Randak. Ilustrując swą wypowiedź mapą Słowacji, pani ambasador podkreśliła, iż przygraniczna infrastruktura oraz stopień zagospodarowania i technicznego zaawansowania przejść granicznych z Polską jest najuboższy, mimo iż granica z naszym krajem stanowi 33 % długości granic Słowacji z jej sąsiadami. Tę sytuację należy bezzwłocznie zmienić, w pierwszym etapie oddając do użytku nowoczesne, przestronne i charakteryzujące się wysokimi parametrami technicznymi, drogowe przejście graniczne w Zwardoń/Skalite. „Zorganizowanie tej konferencji dokładnie na 100 dni przed wstąpieniem Polski do UE posiada symboliczną wymowę” – zauważył wicepremier Marek Pol. Poszerzanie wąskich gardeł na graniczy ze Słowacją to gospodarcza i cywilizacyjna konieczność. Finansowanie projektów oraz realizacja inwestycji związanych z rozbudową transgranicznych połączeń drogowych i kolejowych ze Słowacją będzie bardzo kosztowne, jednak otwarcie przed naszymi krajami dostępu do funduszy strukturalnych pozwala realnie myśleć o rozpoczęciu długofalowych działań w tym zakresie. „Duże nadzieje wiążemy z faktem, iż przez Polskę i Słowację przebiega Europejski Korytarz Tranzytowy nr VI, a w jego zasięgu planuje się zrealizowanie dwóch spośród 30 najważniejszych inwestycji infrastrukturalnych w Europie” – powiedział wicepremier Marek Pol. Budowa autostrady Gdańsk – Brno – Bratysława –Wiedeń oraz linii kolejowej Gdańsk – Warszawa – Wiedeń to inwestycje, które wspomogą gospodarczy rozwój województwa śląskiego i sprzyjać będą turystyce, wymianie towarowej oraz wszelkim kontaktom między przygranicznymi regionami Polski i Słowacji. „Przebieg ważnych, międzynarodowych korytarzy transportowych przez województwo śląskie to wielka szansa dla naszej gospodarki, to nowe miejsca pracy i rozwój branż alternatywnych wobec górnictwa i przemysłu ciężkiego” – powiedział marszałek Michał Czarski. Drogowe szlaki biegnące z naszego województwa na Słowację poprzez trzy ogólnodostępne przejścia graniczne to naturalny kierunek tranzytu na południe Europy. W strategii rozwoju województwa śląskiego do roku 2015 zapisano plany budowy dróg i rozbudowy przygranicznej infrastruktury. Przebieg przez województwo Europejskiego Korytarza Tranzytowego nr VI znajduje właściwe odzwierciedlenie w projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego. Samorząd województwa wspiera projekty budowy dróg wojewódzkich biegnących w kierunku południowym oraz, w ramach polityki rozwoju kolejowych przewozów regionalnych, planuje utrzymanie kolejowego połączenia ze Słowacją przez Zwardoń do Czadcy. „Modelowo rozwija się partnerska współpraca Województwa Śląskiego z Krajem Żylińskim. W najbliższym czasie na Słowacji odbędzie się spotkanie marszałków i przewodniczących czterech przygranicznych regionów (Śląsk, Żylina, Małopolska i Ostrawa), podczas którego podsumujemy dotychczasową współpracę oraz określimy priorytety i harmonogram realizacji już podjętych i planowanych przedsięwzięć” –poinformował marszałek Michał Czarski. Przewodniczący Samorządowego Kraju Żylińskiego Jozef Tarčak wysoko ocenił przygraniczną współpracę z województwem śląskim. Wstąpienie naszych krajów do UE oraz uzyskanie dostępu do funduszy strukturalnych to obiecujący impuls do podejmowania wspólnych przedsięwzięć. Uczestnicy konferencji kontynuują dzisiaj prace w trzech grupach roboczych:
 • Szlaki drogowe na granicy polsko-słowackiej ze szczególnym uwzglednieniem przejścia Skalité – Zwardoń
 • Przyszłość połączeń kolejowych między RS a RP
 • Możliwości współpracy polsko-słowackiej w dziedzinie energetyki i telekomunikacji W hallu Urzędu Miejskiego w Bielsku Białej trwa wystawa „Projekt polsko – słowackiego pogranicza”.
 • Galeria zdjęć
  Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
  Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
  After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
  Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
   Minister Marek Pol przedstawia plany rozwoju połączeń komunikacyjnych między Polską a Słowacją Spotkanie odbyło się w Urzędzie Miejskim w Bielsku- Białej